Forskernettverk

Nettverksgruppen vil koordinere de ulike forskningsnettverkene og møteplassene på nasjonalt, nordisk og internasjonalt nivå

Foto:Colourbox

Nettverksgruppen vil skape et nasjonalt nettverk og videreutvikle internasjonale forskerkontakter når det gjelder høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold. Slike nettverk er avgjørende for å sørge for god kunnskapsutveksling på tvers av land og fagmiljøer, samt informere om kommende konferanser, foredrag, forskningsprosjekter og relevante publikasjoner. C-REX vil arrangere en årlig forskerkonferanse og mindre seminarer. Ta med kontakt med nestleder Anders Ravik Jupskås dersom du ønsker å delta i C-REXs forskernettverk.

Eksisterende forskningsnettverk

Publisert 8. mars 2016 22:22 - Sist endret 10. des. 2018 13:12