En bok om nynazister

av Katrine Fangen

En bok om nynazister gir innsikt i nynazistmiljøets historiske utvikling fram til tusenårsskiftet, deltagernes ideologi og deres verbalisering av kategorier som kjønn, klasse, nasjon, rase og vold. Boken er uvurderlig lesning for alle som ønsker å forstå høyreekstremisme.

En bok om nynazister (universitetsforlaget.no)

Published Aug. 23, 2022 1:52 PM - Last modified Aug. 23, 2022 1:52 PM