Book review: Cynthia Miller-Idriss: Hate in the Homeland: The New Global Far Right

Cynthia Miller-Idriss
Hate in the Homeland: The New Global Far Right
Princeton: Princeton University Press 2020
ISBN 9780691203836

Høyreradikale bevegelser er i fremmarsj i vår tid, og en lang rekke forskere har advart mot at det som tidligere ble definert som ekstremt i økende grad blir akseptert i bredere lag av befolkningen. Cynthia Miller-Idriss’ nye bok er en god innføring i denne prosessen som på godt engelsk kalles «mainstreaming». Hun beskriver høyreradikal mobilisering på arenaer som i liten grad har vært studert i den forbindelse tidligere, som klesmerker, kampsportklubber, universitetsområder, samt mikrosamfunn som overlapper med ytre høyre-grupper, som dommedagsprofetigrupper og selvbergingsgrupper.

Fangen, K. (2021). Cynthia Miller-Idriss: Hate in the Homeland: The New Global Far Right. Norsk sosiologisk tidsskrift, 3. https://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2021-03-05

Published June 16, 2021 3:13 PM - Last modified June 16, 2021 3:14 PM