Antirasistisk kreativitet – Om ZombieLars, third culture kids og empatisk antirasisme

Av Cora Alexa Døving

Det er i populærkulturen – litteraturen og musikken og tv-seriene – snarere enn i politikken at fremmedfrykt gis et motsvar. Det er her mangfold, på nærmest sømløst vis, blir del av majoritetskulturen. Der politikk sentreres rundt et «for eller mot», gjør kunst det mulig å leve seg inn i noe universelt menneskelig. NRKs tv-serie ZombieLars er et nydelig eksempel. Dette essayet tar deg med til lokalsamfunnet Bekkebakken, der fascismen er i emning samtidig som ZombieLars og de andre fremmede reiser seg. Karakterene i tv-serien, deres halve og hele identiteter, tolkes i lys av perspektiver på rasisme og erfaringer fra de såkalte third culture kids.

Døving, C.A. (2019), Antirasistisk kreativitet – Om ZombieLars, third culture kids og empatisk antirasisme, Nytt Norsk Tidsskrift, 04/2019, vol 36

 

Published Dec. 18, 2019 11:24 AM - Last modified Dec. 18, 2019 11:24 AM