Rune Ellefsen

Gjesteforsker

Rune Ellefsen forsvarte sin doktoravhandling Performing and policing transgressive protest: A relational approach to the SHAC-HLS conflict in Britain (1999-2014) ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO, i mars 2018

Ellefsen vil være gjesteforsker ved C-REX i perioden juli til desember 2018 fro å jobbe med prosjektet Countering violent extremism in the Nordic countries: Learning from experiences in Norwegian and Swedish municipalities (CVENC-LENS)

Se Ellefsens profil på ResearchGate for mer informasjon.

Published Aug. 8, 2018 9:34 AM - Last modified Sep. 25, 2018 5:54 PM