Antisemittisk vold i Europa, 2005-2015: Hva vet vi om utsatthet og gjerningspersoner?

Hvor ofte forekommer antisemittiske voldshendelser i Europa, og hvilken vei går utviklingen? Hvor utsatt er de jødiske befolkningene i ulike land? Og hvem står bak ugjerningene?

Effektiv forebygging og bekjempelse fordrer at slike spørsmål besvares så presist som mulig, men vi mangler den nødvendige kunnskapen ettersom svært lite forskning er gjort på feltet.

På dette seminaret presenteres noen tentative funn for sju europeiske land (Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Sverige, Norge, Danmark og Russland) basert på en gjennomgang av hendelsesrapportering, spørreundersøkelser og øvrige relevante studier.

Johannes Due Enstad er postdoktor ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.


Vil du ha invitasjoner til fagseminarene på e-post?

Meld deg på vårt fagseminar-e-postliste

Published Jan. 12, 2017 9:01 AM - Last modified Jan. 31, 2017 10:40 AM