Reports and evaluations

22. juli-kommisjonen, & Gjørv, Alexandra Bech. (2012). Rapport fra 22. juli-kommisjonen : Oppnevnt ved kongelig resolusjon 12. august 2011 for å gjennomgå og trekke lærdom fra angrepene på regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011 : Avgitt til statsministeren 13. august 2012 (Vol. NOU 2012:14, Norges offentlige utredninger (tidsskrift : trykt utg.)). Oslo: Departementenes servicesenter. Informasjonsforvaltning.

De nasjonale forskningsetiske komiteene. (2015). Sluttrapport frå koordineringsgruppa for 22. juli-forskning.

Egge, Marit; Strype, Jon; Thomassen, Gunnar. (2012) Tillit til politiet etter 22. juli. Oslo. Politihøyskolen.

Gautun, Heidi. (2012). Først på stedet: Vakt- og sikkerhetsbransjens rolle 22. juli 2011. Fafo-rapport

Helsedirektoratet. (2011). Helsemessig og psykososial oppfølging av rammede etter 22.07.11

Helsedirektoratet. (2012). Læring for bedre beredskap. Helseinnsatsen etter terrorhendelsene 22.juli 2011

Nilsen, L., Langballe, &., Dyb, Grete, & Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (2016). "Men hva er det egentlig ment for?" : Voldsoffererstatning til de overlevende etter terrorangrepet på Utøya 22. juli 2011 , Vol. 2/2016, Rapport. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Norge Helse- og omsorgsdepartementet, & Helsedirektoratet. (2012). Råd i og etter kriser : Utøya og Oslo 22. juli 2011. Oslo: Helsedirektoratet.

Norge Justis- og beredskapsdepartementet. (2013). Terrorberedskap : Oppfølging av NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen (Vol. 21(2012-2013), St.meld. ... (trykt utg.)). Oslo: Departementenes servicesenter

Lereim, I., Prietz, R., & Helsedirektoratet. (2012). Learning for better emergency preparedness : The medical response to the terrorist incidents of 22 July 2011. Oslo: Norwegian Directorate of Health.

Politidirektoratet. (2012). 22. juli 2011 – Evaluering av politiets innsats.

Wollebæk, D. (2012). Ett år etter 22. juli : Har rosetoget gått?, Vol. 2012-5, Rapport. Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Published Dec. 10, 2019 1:53 PM - Last modified Mar. 24, 2020 11:50 AM