Books and anthologies on July 22

Scientific Books

Bangstad, S. (2014). Anders Breivik and the rise of Islamophobia. London: Zed Books.

Bergh, J., & Christensen, D. (2013). Et robust lokaldemokrati : Lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Oslo: Abstrakt forlag

Brurås, S. (2012). Mediene og terroraksjonen: studier av norske mediers dekning av 22. juli. Oslo: Unipub

Enebakk, Vidar, Helene Ingierd, and Nils Olav Refsdal. De berørte etter 22. Juli : forskningsetiske perspektiver. Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publication), 2016.

Hemmingby, C., & Bjørgo, T. (2016). The Dynamics of a Terrorist Targeting Process: Anders B. Breivik and the 22 July Attacks in Norway. London: Palgrave Macmillan UK.

Høeg, I. M., Botvar, Pål Ketil, Aagedal, Olaf. (2013). Den offentlige sorgen: markeringer, ritualer og religion etter 22. juli. Oslo: Universitetsforlaget.

Johannessen, S. (2014). Politi i krise : Spillet om norsk politi etter 22. juli 2011. Bergen: Fagbokforlaget

Johannessen, S. O. 1962-. (2013). Politikultur: identitet, makt og forandring i politiet. Trondheim: Akademika.

Jupskås, A. R. (Red.). (2013). Akademiske perspektiver på 22. juli. Oslo: Akademika forlag.

Knudsen, Jan Sverre, Marie Strand Skånland, and Gro Trondalen. Musikk etter 22. Juli. Vol. 2014:5. NMH-publikasjoner (trykt utg.). Oslo: Norges Musikkhøgskole, 2014.

Ryssdal, Annbjørg, Ryssdal. Politiets tryggleiksteneste i endring? Ein studie av PST etter 22. juli 2011. Stein Rokkan Centre for Social Studies, 2017.

Syse, H. (2018). Norge etter 22. juli : Forhandlinger om verdier, identiteter, og et motstandsdyktig samfunn. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Thomstad, André Berg (2016) Terrorangrepet i Oslo : Forsvarets håndhevelsesbistand og samarbeid med Oslo-politiet etter 22. juli. 01/2016, Institutt for Forsvarsstudier, 2016.

Weisæth, Kärki, Weisæth, Lars, & Kärki, Freja Ulvestad. (2014). Fra sjokk til mestring : Norges respons på et nasjonalt traume. Oslo: Gyldendal akademisk.

Østerud, S. (Red.). (2012). 22. juli: forstå - forklare - forebygge. Oslo: Abstrakt forlag (En antologi med akademiske essays om 22. Juli)

Aagedal, O., Botvar, P., & Høeg, I. (2013). Den offentlige sorgen : markeringer, ritualer og religion etter 22. juli. Oslo: Universitetsforlaget

 

Non-scientific books, with documentary value

Andenæs, I. (2012). Medier i sjokk og sorg: pressens møte med terroren 22. juli 2011. Kristiansand: IJ-forl.

Bakke, G., Ingebrigtsen, E., & Næss, K. (2011). Respons 22/7. Oslo: Oktober.

Berg, K. (2012). 21. juli: En kjærlighetshistorie fra Utøya. Oslo: Aschehoug.

Breivik, Jens, and Thomas J.R. Marthinsen. Min skyld? En fars historie. Oslo: Juritzen, 2014.

Bromark, Stian. Selv om sola ikke skinner : et portrett av 22. juli. Oslo: Cappelen Damm, 2012.

Borchgrevink, A. (2012). En norsk tragedie : Anders Behring Breivik og veien til Utøya. Oslo: Gyldendal.

Christensen, M. (2013). Moren: Historien om Wenche Behring Breivik. Oslo: Aschehoug.

Enerstvedt, Regi Th. Massemorderen som kom inn fra ingenting. Oslo: Marxist Forlag. 2012.

Enerstvedt, Regi Th. Massemorderen som kom inn - fra hva? Larvik: Rødt!, 2015.

Fatland, E. (2012). Året uten sommer. Oslo: Kagge.

Gjestvang, A. (2012). En dag i historien : 22. juli. Oslo: Pax.

Hverven, Tom Egil, and Sverre Malling. Terrorens ansikt : skisser fra 22. juli-rettssaken. Vol. 143. F°. Oslo: Flamme Forl, 2013.

Indregard, S. (2012). Motgift : Akademisk respons på den nye høyreekstremismen (Vol. 120, F°). Oslo: Flamme forl. Forl. manifest.

Jensen, Susan Bahia, Jensen. Jakten på den gylne middelvei. En studie av organisatoriske endringer i justis- og beredskapsdepartementet etter terrorangrepene 22. Juli 2011. Stein Rokkan Centre for Social Studies, 2016.

Juvet, B., & Juvet, Aase Margrethe. (2012). Med livet som innsats : Historien om en redningsaksjon på Utøya 22. juli 2011. Oslo: Gyldendal.

Kvalshaug, Vidar. Det var en gang en sommer: historien om 22. juli og tiden etterpå - fortalt for barn. Oslo: Gyldendal, 2013.

Lahlum, H. (2013). Et kvart liv : Håvard Vederhus 1989-2011. Oslo: Cappelen Damm.

Lippestad, G., & Gangdal, J. (2013). Det vi kan stå for. Oslo: Aschehoug.

Lippestad, G., Gangdal, J., & Zuber, F. (2015). Ich Verteidigte Anders Breivik : Warum? : Meine Schwierigste Strafverteidigung, Herder. 

Mitt lille land : Minnebok etter 22. juli 2011. (2011). Oslo: Aschehoug og Gyldendal.

Odland, A., Brattland, S., & Flatås, R. (2012). Fra ungdommen : A reply from Norway's youth : After 22 July 2011 (Vol. @#10, Falstadsenterets skriftserie (trykt utg.)). Ekne: Falstadsenteret.

Oftestad, B. (2012). Etter Utøya : Om det nye norske Vi og det nye norske De (Valdisholm pocket). Rakkestad: Valdisholm forl.

Pracon, Solheim, & Solheim, Erik Møller. (2012). Hjertet mot steinen : En overlevendes beretning fra Utøya (Nytt rev. oppl.]. ed.). Oslo: Cappelen Damm.

Schau, K. (2012). Rettsnotater : 22. juli-rettssaken, Oslo tinghus 2012. Oslo: No Comprendo Press.

Seierstad, Åsne. (2013). En av oss: en fortelling om Norge. Oslo: Kagge.

Stensønes, M. (2017). På vår vakt : Beretninger fra politiets beredskapstropp. Oslo: Aschehoug.

Stormark, K. (2011). Da terroren rammet Norge : 189 minutter som rystet verden. Oslo: Kagge

Stormark, Kjetil, & Breivik, Anders Behring. (2012). Massemorderens private e-poster. Oslo: Spartacus.

Sønstelie, Siri Marie Seim, and Sønstelie, Erik H. - Jeg lever, pappa : 22. juli - dagen som forandret oss. Oslo: Schibsted, 2011.

Østli, K. (2013). Rettferdighet er bare et ord : 22. juli og rettssaken mot Anders Behring Breivik. Oslo: Cappelen Damm

Published Dec. 19, 2019 3:33 PM - Last modified Dec. 19, 2019 3:33 PM