Mindre interesse for Breivik blant høyreekstreme

– Interessen for Breivik blant høyreekstreme miljøer i Europa, særlig i Russland, var større rundt 2011 og 2012, men siden da har det vært gradvis mindre interesse å spore. Interessen er helt klart avtagende, sier Johannes Due Enstad, forsker ved C-REX, Universitetet i Oslo.

Særlig i det høyreekstreme miljøet i Russland ble det ifølge Enstad uttrykt en åpen støtte til Breivik i tiden etter terrorangrepet.

Høyreekstreme aktivister gikk i gatene og demonstrerte for Breiviks sak og ropte slagord til støtte for ham.

– Russland var det eneste landet i Europa hvor det fantes et høyreekstremt miljø som åpent og offentlig markerte støtte til Breivik, gjorde ham til en helt og dyrket hans person i et forsøk på å drive propaganda for egen sak. Men også i Russland ser man nå at det er veldig liten interesse for Breivik, og man finner ikke noen aktiv propagandavirksomhet i det hele tatt, sier Enstad.

 

Artikkelen er publisert på nrk.no. Hele artikkelen kan du lese der.

Publisert 11. jan. 2017 11:23 - Sist endret 11. jan. 2017 11:23