Ønsker meir forsking på terror og ekstremisme

Eit ekspertutval meiner det trengs meir forsking på ekstremisme, terrorisme og radikalisering i Noreg. Forskingsrådet ønsker å utvida satsinga gjennom eksisterande program.

— Det har vore eit veldig interessant arbeid. Det var veldig tydeleg at dei som sat i utvalet på forskingssida, hadde alle opplevd ein enorm oppgang i etterspurnad frå samfunnet om temaet. Både frå media, forvalting, regjering og når det gjaldt undervising. Dei opplevde at det var ein etterspurnad etter kunnskapen som miljøa ikkje var skalert for å møta, seier leiar for ekspertutvalet, professor Elisabeth Ivarsflaten ved Universitetet i Bergen, og legg til: 

— Det har i lang tid ikkje vore satsa på feltet, og Forskingsrådet har erkjent det.

Les meir i Khrono

Publisert 14. aug. 2017 09:36 - Sist endret 14. aug. 2017 09:36