Hvorfor blir man ekstremist?

– Det finnes ikke bare en type person som går inn i slike bevegelser, og heller ikke en vei inn i ekstremismen. Jeg har formulert fem idealtyper i et forsøk på å systematisere kunnskapen –  en slags nyansert forenkling av hvorfor mennesker går inn i ekstremismen, sier Tore Bjørgo. 

Les hele artikkelen på Expo.se

Publisert 12. mai 2020 09:46 - Sist endret 8. juli 2020 08:58