2020

Sist endret 24. feb. 2020 17:54 av Dagfinn Hagen

– Han har et ganske konspiratorisk budskap, og diagnosen han stiller er at USA styres av djeveldyrkende, skjulte makter, sier Cathrine Torleifsson.

Sist endret 2. mars 2020 15:35 av Dagfinn Hagen

– Ikkje lenger by og land hand i hand, men by mot land, seier Anders Ravik Jupskås.

Sist endret 24. feb. 2020 17:43 av Dagfinn Hagen

– Det slående er at han ikke henter tankegodset sitt fra «klassisk» høyreekstreme ideologi, men fra konspiratoriske subkulturer, sier Tore Bjørgo.

Sist endret 24. feb. 2020 17:54 av Dagfinn Hagen

– At han er motivert av fremmedfrykt, er vel en underdrivelse. Han gir uttrykk for en ideologi som er klassisk nasjonalsosialistisk. Den germanske rasen skal overleve. De rasemessige mindreverdige skal utryddes, sier Terje Emberland

Sist endret 27. jan. 2020 15:52 av Dagfinn Hagen

– Før 2011 så vi at ytre høyre gikk fra gata til data. Nå ser vi at de er på vel tilbake til gata, enten det er Stopp islamiseringen av Norge eller Den nordiske motstandsbevegelsen som demonstrerer, sier Anders Ravik Jupskås.

Sist endret 28. feb. 2020 11:20 av Dagfinn Hagen

"Når det kommer et konspirasjonsteoretisk element inn i samtalen om minoriteter, fremstilles de samtidig som mektige. Da blir det lett å se sine egne hatytringer som en form for motstandshandling som bør beskyttes av ytringsfriheten. Det er en farlig tenkemåte.", skriver Alexa Døving