2018

Sist endret 7. feb. 2019 13:18 av lenkeretter@localhost

Stadig flere menn forblir barnløse livet ut, selv om de gjerne kunne ønske seg barn. Det samme gjelder ikke kvinner. Hvorfor? Og hva har det å si for samfunnet vårt?

I vår diskusjon om den økende andelen ufrivillig barnløse menn er vi innom by og bygd, utseende, incel-bevegelsen som har gitt opphav til massemordere og terrorister og Jordan Petersons heltestatus som anti-feminist. Vi gjør også et dypdykk og ser på hvordan barnløshet blant menn har utartet seg i tidligere tider. Til sist - hva har dette å si for vår evolusjon som art?

Sist endret 20. apr. 2018 09:26 av Dagfinn Hagen

– Evola er blant de fremste ideologene for høyreradikalisme, anti-demokrati, rasisme og antisemittisme. «Ride the Tiger» kan betraktes som en ideologisk manual for krigere mot den moderne verden. Dette forklarer hvorfor Evola blant annet er betraktet som viktig inspirator for italienske terrorister på 1970-tallet, sier Wolff

Sist endret 22. jan. 2018 10:14 av Dagfinn Hagen

I en ny spørreundersøkelse, laget av Politihøgskolen for Politiets sikkerhetstjeneste, sier én av ti norske toppolitikere at de har vurdert å slutte med politikk på grunn av trusler.

Sist endret 3. apr. 2018 10:42 av Dagfinn Hagen

Ytre høyre er inne i en ny fase preget av nye former for mobilisering (nettaktivisme) og fiendebilder (islamofobi), selv om ultranasjonalismen i økende grad preger gruppene.

Sist endret 15. okt. 2018 14:20 av Dagfinn Hagen

De var nazister og islamister, brukte vold og trusler. I dokumentarfilmen Exit forteller tidligere ekstremister om hva som fikk dem til å tenke nytt. Tore Bjørgo intervjues i artikkelen.

Sist endret 22. okt. 2018 14:13 av Dagfinn Hagen

– Dagens ungdom er meir fargeblinde, seier ekstremismeforskar. Deltakarane i dei høgreekstreme miljøa vert stadig eldre, og dei klarer ikkje lengre å engasjere ungdom, syner ny rapport.

Sist endret 24. mai 2018 10:45 av Dagfinn Hagen

Sosialdemokrater må finne en politikk for framtida, sier Cas Mudde, en av verdens fremste populismeforskere, og professor II ved C-REX.

Han har tre råd for sosialdemokratiets overlevelse.

Sist endret 26. feb. 2018 13:13 av Dagfinn Hagen

Ungarns statsminister Viktor Orbán vil ha kristne verdier og hvit hudfarge, sier Cathrine Thorleifsson fra C-REX.

Sist endret 8. nov. 2018 14:08 av Dagfinn Hagen

I Kirkenes blei innvandrarmotstandarar forvandla til dei syriske flyktningane sine reddande englar i 2015, medan  krigen i Syria i Midtausten har  overskygga konflikten mellom palestinarar og Israel.  Cathrine Thorleifson har kome med gode råd i flyktningdebatten.

Sist endret 12. sep. 2018 08:47 av Dagfinn Hagen

Vold, machokultur og kriminalitet til tross, kvinner er også del av høyreekstreme miljøer i USA. Kvinnene lokkes av løfter om innflytelse, men får lite igjen, mener ekstremismeforsker Kathleen Blee.

Blee besøkte Oslo i forbindelse med en workshop om kjønn og ekstremisme i regi av Senter for ekstremismeforskning (C-REX) ved UiO

Sist endret 12. sep. 2018 08:45 av Dagfinn Hagen

Ifølge ekstremismeforsker Anders Ravik Jupskås ved Universitetet i Oslo har Sverigedemokraterna gått fra å være et rent høyreekstremt parti til å bli mer moderate. I årets valgkamp har han imidlertid sett en ny endring

Sist endret 30. jan. 2018 08:59 av Dagfinn Hagen

De er opptatt av nasjonalstaten og kvinnens betydning for den: – Mange av diskusjonene om ­nasjon er forankret i kvinnens kropp, sier forsker Cathrine Thorleifsson.

Sist endret 19. feb. 2018 10:54 av Dagfinn Hagen

Det finnes koblinger mellom Russland og den nazistiske organisasjonen Nordisk Motstandsbevegelse, sier forsker Johannes Due Enstad. Målet skal være å skape splid.

Sist endret 20. apr. 2018 09:31 av Dagfinn Hagen

Hvordan bør vi håndtere fremmedkrigere som kommer hjem til Norge etter å ha kjempet for IS? Det spørsmålet har blant annet felt en statsråd nylig, men forsker Tore Bjørgo har gransket spørsmålet på oppdrag fra Justisdepartementet og forklarer hvordan de kan reintegreres i det norske samfunnet

Sist endret 25. jan. 2018 15:03 av Dagfinn Hagen

Anders Ravik Jupskås om høyrepopulisme i Morgenbladet

Sist endret 3. apr. 2018 14:22 av Dagfinn Hagen

Terje Emberland og Asbjørn Dyrendal snakker om konspirasjonstorier

Sist endret 1. mars 2018 09:28 av Dagfinn Hagen

Elisabetta Cassina Wolf blir intervjuet om valget i Italia i NRK-podcasten Krig og fred.

Sist endret 8. mars 2018 09:08 av Dagfinn Hagen

– Valgvinnerne er motstandere av kuttpolitikken EU har krevd for å få Italia ut av krisa. De vil øke den offentlige pengebruken. Og de er motstandere av mer EU-integrasjon som Macron har tatt til orde for, sier Elisabetta Cassina Wolff, førsteamanuensis ved IAKH og tilknyttet C-REX.