English version of this page

Tidligere arrangementer - Side 4

Tid og sted: 11. apr. 2016 10:1511:30, Room 830, Eilert Sundt Building

To what extent do Norwegian extreme right groups use social media and what do they use social media for?

Tid og sted: 14. mars 2016 10:1511:30, Rom 830, Eilert Sundts hus

Hvilken betydning har teknologi når det gjelder radikaliseringsprosesser. Professor Mats Fridlund kommer til C-REX denne mandagen. 

Tid og sted: 14. mars 2016 10:1511:30, Room 830, Eilert Sundt Building

What impact has technology on the process of radicalisation?

 

Tid og sted: 7. mars 2016 10:1513:00, Seminarrom 201, Harriet Holters hus

Hvilke etiske dilemmaer og begrensninger står man ovenfor når man skal forske på ekstreme grupper? Vi har invitert Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) til C-REX. 

Tid og sted: 7. mars 2016 10:0013:00, Room 201, Harriet Holter Building

Which ethical dilemmas and limitations are present in research on contemporary extremism?