Masterseminar høsten 2019

Ønsker du å bli koblet til masternettverket på Senter for ekstremismeforskning (C-REX) og presentere en skisse eller et utkast til en masteroppgave for senterets forskere?

Mange masterstudenter skriver eller har tenkt til å skrive masteroppgave innenfor høyreekstremisme, nasjonalisme, rasisme, hatkriminalitet, terror, politisk vold eller andre C-REX-relevante temaer. C-REX ønsker å komme i kontakt med disse studentene - både for å lære mer av den forskningen masterstudentene gjør og for å kunne bidra til at denne forskningen blir enda bedre.

Masterstudenter som arbeider med C-REX-relevant tematikk inviteres herved til masterseminar. Tilbudet går til masterstudenter innenfor både samfunnsfag, humaniora og juridiske fag.

Seminaret ledes av statsviter og nestleder ved C-REX, Anders Ravik Jupskås, og professor i kjønnsforskning og psykolog, Inger Skjelsbæk.

På seminaret blir det mulig å presentere enten skisser og ideer til masteroppgaver eller (ganske) ferdige analyser for en tverrfaglig forskergruppe.

Påmeldingsskjema finner dere her

Tentativt program for dagen er:

  • 09-15-09.30: Presentasjon av C-REX
  • 09.30-10.00: Etiske dilemmaer og sikkerhetsutfordringer for ekstremismeforskere
  • 10.00-12.00: Presentasjon av masteroppgaver/ideer, del 1
  • 12.00-13.00: Lunsj
  • 13.00-13.30: Smakebiter fra C-REX-forskningen
  • 13.30-15.30: Presentasjon av masteroppgaver/ideer, del 2

Arrangør

Senter for ekstremismeforskning, C-REX
Publisert 5. nov. 2019 10:19 - Sist endret 2. okt. 2020 12:23