Hva vet vi om ekstremisme?

Hva sier forskningen om ekstremisme og radikalisering?  Hvilken betydning har mediene og hvilke trender ser vi innen høyreekstrem terrorisme og vold?

Norges forskningsråd inviterer til forskningsfrokost om ekstremisme.

Se forskningsrådets nettsider for påmelding og mer informasjon

Program:

08.00 - 08.30 Frokost

08.30 - 09.30 Korte innlegg ved

  • Jacob Aasland Ravndal (C-REX, UiO): Trender innen høyreekstrem terrorisme og vold.
  • Anne Gjelsvik (NTNU): Mediene som terroristenes redskap?
  • Marius Linge (UIO): Radikalisering og motstand
  • Karoline Ihlebæk (OsloMet og C-REX): Alternative medier og ekstremisme
  • Kari Steen- Johnsen (Institutt for samfunnsforskning): Høyreekstrem politikk på nett – og hvordan det påvirker samfunnet.

09.30 - 10.00 Spørsmål og diskusjon

Ordstyrer: Cathrine Thorleifsson, Senter for ekstremismeforskning (C-REX), UiO

Publisert 22. aug. 2019 09:48 - Sist endret 10. mars 2022 10:26