Svenske og norske handlingsplaner mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Robin Anderson Malmros og Yngve Carlsson snakker om svenske og norske handlingsplaner mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

På uppdrag av Sveriges Kommuner & Landsting har Robin Andersson Malmros tillsammans med Christer Mattsson analyserat 127 svenska kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism. Genom dokumentanalys och intervjuer med lokala samordnare, beskriver rapporten utvecklandet av handlingsplanerna som åtgärd, undersöker vilka nationella- och lokala behov/hot de svarar upp mot, vilka målgrupper som är centrala för arbetet samt vilka insatser som förväntas aktiveras av kommunens olika aktörer.

Rapportens resultat visar bland annat på brister rörande handlingsplanernas lokala förankring då endast 23 av 127 handlingsplaner bygger på någon form av lokal lägesbild, att de innehåller åtgärder med en tydlig säkerhetspolitisk inriktning som inte harmoniserar med det uppdrag som kommunens professioner/yrkesgrupper traditionellt sett haft, samt föreslår insatser som riskerar att bryta mot den svenska grundlagen.

Under seminariet kommer rapportens resultat och slutsatser att presenteras, orsaksförklaringar till handlingsplanernas brister diskuteras och lärdomar och förslag på förbättringar inför fortsatt arbete i kommunerna att föreslås.

 

Robin Andersson Malmros är projektledare på Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet och doktorand i offentlig förvaltning. Hans avhandlingsarbete behandlar organiserandet av det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i skandinaviska kommuner.

Yngve Carlsson er spesialrådgiver i Kommunenesektorens organisasjon KS og arbeider med kommunenes rolle i forebyggingsarbeidet mot radikalisering.

 

Seminaret er i samarbeid med Konsortium for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet

Publisert 4. jan. 2018 13:40 - Sist endret 28. mars 2019 13:13