Masterseminar våren 2018

Ønsker du å bli koblet til masternettverket på Senter for ekstremismeforskning (C-REX) og presentere en skisse eller et utkast til en masteroppgave for senterets forskere?

Mange masterstudenter skriver eller har tenkt til å skrive masteroppgave innenfor høyreekstremisme, nasjonalisme, rasisme, hatkriminalitet, terror, politisk vold eller andre C-REX-relevante temaer. C-REX ønsker å komme i kontakt med disse studentene - både for å lære mer av den forskningen masterstudentene gjør og for å kunne bidra til at denne forskningen blir enda bedre.

Masterstudenter som arbeider med C-REX-relevant tematikk inviteres herved til masterseminar. Tilbudet går til masterstudenter innenfor både samfunnsfag, humaniora og juridiske fag.

Seminaret ledes av Tore Bjørgo, Anders Ravik Jupskås og Inger Skjelsbæk.

På seminaret blir det mulig å presentere enten skisser og ideer til masteroppgaver eller (ganske) ferdige analyser for en tverrfaglig forskergruppe. 

Påmeldingsfrist 11. april

 

Påmelding innen 11. april

Arrangør

Senter for ekstremismeforskning, C-REX
Publisert 4. jan. 2018 14:07 - Sist endret 23. mars 2018 10:51