Arendalsuka: Ingen nazister i våre gater?

Hvordan møte den nye høyreekstremismen? Den nordiske motstandsbevegelsen jobber for tiden iherdig med å bre seg utover det nordiske kartet. Hvor stor ytringsfrihet bør denne og lignende grupper ha?

Bør nazistiske eller andre ekstreme organisasjoner ha rett til å marsjere i våre gater?

– Ytringsfriheten er en hjørnesten i demokratiet. Det er først når noen ytrer ting vi virkelig ikke liker, at den blir satt på prøve – og kanskje også da den er viktigst, skriver Anine Kierulf og Erlend A. Methi i en kronikk i Fredriksstad blad.

Debatten har gått i Norge om hvordan vi skal møte den i Skandinavia voksende bevegelsen av nasjonalsosialister.

– Den nordiske motstandsbevegelsen har spesialisert seg på å tøye demokratiets og rettsstatens grenser ved bruk av trakassering, trusler og vold mot meningsmotstandere og politi. Slike episoder kan oppfattes som trivielle sammenlignet med annen grov kriminalitet som politiet skal håndtere. Faren er at de som blir utsatt for bevegelsens metoder fratrer sine verv og i verste fall blir skremt til taushet, skriver Tore Bjørgo og Jacob Ravndal i en kronikk i Aftenposten.

Vi inviterer til debatt under Arendalsuka. Åpent for alle.

Panelet

Tore Bjørgo, leder for Senter for ekstremismeforskning (C-REX) ved Universitet i Oslo.

Anine Kierulf, fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Ervin Kohn, nestleder ved Antirasistisk Senter og forstander i Det mosaiske trossamfunn

Kai Spurkland, politiadvokat/stipendiat ved Politihøgskolen

Anders Jupskås, forsker og nestleder ved C-REX  (ordstyrer)

Bakgrunnsinformasjon

Den ubehagelige ytringsfriheten av Anine Kierulf og Erlend A. Mehti

Hva er problemet med Den nordiske motstandsbevegelsen? av Jacob Ravndal og Tore Bjørgo

Vil nekte nynazistene å marsjere i Norge Intervju med leder i Antirasistisk Senter på TV2

MS Sunnhordland

Velkommen ombord i vetaranskipet MS Sunnhordland, som vil være Universitetet i Oslos arrangementsarena under Arendalsuka 2018.

Se oversikten over UiOs arrangementer i Arendal.

Arrangør

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO
Publisert 22. juni 2018 12:57 - Sist endret 10. aug. 2018 09:37