Å forlate ekstremisme - filmvisning og samtale

Sant og Usant AS, Fritt Ord, Oslo Dokumentarkino, Konsortiet for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet og Senter for ekstremismeforskning (C-REX) inviterer til visning av dokumentarfilmen Exit med påfølgende samtale. Møt tidligere ekstremister fra venstre- og høyreorienterte og jihadistiske bevegelser fra Tyskland, Danmark og Frankrike i samtale etter filmen.

  • Hva skal til for å forlate en voldelig, ekstremistisk bevegelse?
  • Hvordan bryter man med alt man kjenner og starter livet helt på nytt? 
  • Hvordan kan vi som samfunn legge til rette for at personer kan finne en vei ut av et ekstremistisk miljø? 

Filmen Exit forteller om fem personer i Tyskland, Danmark, Frankrike og USA som har brutt ut fra ulike grupperinger av voldelig, politisk og religiøs ekstremisme. På Vika Kino kan du møte Manuel Bauer, Ingo Hasselbach, Søren Lerche og David Vallat til samtale, sammen med regissør Karen Winther. Ordstyrer er journalist Ingerid Salvesen.

Se Fritt ords nettsider for mer informasjon om filmvisningen og hvordan du kan kjøpe billetter

OM FILMEN:

Hvordan kommer man seg ut av voldelige, ekstremistiske miljøer når det betyr å bryte med alt og alle man kjenner?

Det vi tror på, vårt bilde av verden og samfunnet, er grunnlaget for hvordan vi lever våre liv. Hva gjør du om dette fundamentet svikter, om alt du har trodd på viser seg å være feil? 

I filmen Exit legger regissør Karen Winther ut på en personlig reise på søken etter svar på hva som har fått fem ekstremister til å velge bort vold og hat. På sin reise til Tyskland, Frankrike, Danmark og USA støter Karen også på ubehagelige sannheter knyttet til sin egen ekstremist-fortid. 

Gjennom nære intervjuer blir vi kjent med Angela fra USA og Ingo og Manuel fra Tyskland. De har alle en fortid i høyreekstreme miljøer der det å utøve brutal vold mot «fienden» var vanlig. De lever nå ganske isolerte liv i skjul fra de miljøene de tidligere tilhørte. Søren fra Danmark tilhørte den andre siden av spekteret og var del av et voldelig antifascistisk miljø. I Frankrike møter vi David, som var aktiv i en islamistisk terrorgruppe.
 

Publisert 1. okt. 2018 13:07 - Sist endret 16. okt. 2018 12:24