Hatefulle ytringer på internett

Hatefulle ytringer er ikke et nytt fenomen, men den økende bruken av internett og sosiale medier gjør at ytringene kan spres raskere og nå videre enn noensinne.

Institutt for samfunnsforskning har gjennom to prosjekter oppsummert kunnskap om hatefulle ytringer på internett, i tillegg til å gjøre egne analyser av omfang og politiets arbeid mot hatefulle ytringer. Prosjektene har sett på fem aspekter ved hatefulle ytringer:

1. Den juridiske grenseoppgangen mellom ytringsfrihet og hatefulle ytringer

2. Art og omfang av hatefulle ytringer på internett

3. Sammenhengen mellom hatefulle ytringer, diskriminering, mobbing og vold

4. Konsekvenser av hatefulle ytringer

5. Forebygging og politiets innsats mot hatefulle ytringer

Forskerne vil presentere hovedfunnene fra prosjektene, og legge særlig vekt på analysene av omfanget av erfaringer med å motta hatefulle ytringer.

 

Vi serverer kaffe!


Vil du ha invitasjoner til fagseminarene på e-post?

Meld deg på vårt fagseminar-e-postliste

Publisert 18. jan. 2017 11:13 - Sist endret 7. aug. 2017 13:53