Boklansering: Jihadi Culture: The Art and Social Practices of Militant Islamists

Velkommen til lansering av boken Jihadi Culture: The Art and Social Practices of Militant Islamists redigert av Thomas Hegghammer. Boken ble utgitt på Cambridge University Press i juli 2017. Arrangementet er åpent for alle. Velkommen!

Visste du at jihadister ofte gråter, eller at de bruker mye tid på sang, poesi og drømmetydning? Den nye boken Jihadi Culture: The Art and Social Practices of Militant Islamists (Cambridge University Press, 2017) ser nærmere på det ikke-militære livet i grupper som al-Qaida og IS.

"Myke" aktiviteter som musikk og religiøse ritualer ser ut til å ha stor betydning for gruppenes evne til å rekruttere og holde på medlemmer.

Kunnskap om jihadkultur har også praktisk relevans, blant annet for arbeid mot radikalisering.

Program for lanseringen

Redaktør Thomas Hegghammer og medforfatter Anne Stenersen oppsummerer bokens hovedfunn, etterfulgt av samtale mellom Thomas Hegghammer, Anne Stenersen, Brynjar Lia og Tore Bjørgo.

  • Anne Stenersen er seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt
  • Brynjar Lia er professor i Midtøstenstudier ved Universitetet i Oslo
  • Tore Bjørgo er leder for C-REX - Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo
  • Thomas Hegghammer er seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og professor 2 ved Institutt for statsvitenskap på Universitetet i Oslo. Han har forsket på jihadisme siden 2001 og har skrevet mange bøker og artikler om temaet. (Se www.hegghammer.com)   

Lanseringen vil være på norsk.

Eksemplarer av boken vil være tilgjengelig for salg til redusert pris. Mer om boken her: www.jihadiculture.net

Publisert 15. aug. 2017 09:53 - Sist endret 6. okt. 2022 14:37