Offisiell åpning av Senter for ekstremismeforskning

Universitetet i Oslo har gleden av å holde en offisiell åpning av Senter for ekstremismeforskning: Høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold (C-REX). Senteret etableres som et tverrfaglig forskningsmiljø ved Det samfunnsvitenskapelig fakultet.

Program:

  • Velkommen v/rektor Ole Petter Ottersen
  • C-REX – en presentasjon v/senterleder Tore Bjørgo, professor Katrine Fangen og forsker Anders Ravik Jupskås
  • C-REX sett fra vertsfakultetets side v/dekan Nils-Henrik M. von der Fehr
  • Offisiell åpning v/statsminister Erna Solberg.

Kulturinnslag ved saksofonist Anders Lønne Grønseth og vokalist Anja Eline Skybakmoen med flere.

 

Etter åpningen inviteres det til en mottagelse i Domus Bibliotheca.

 

Åpningen er for inviterte gjester.

 

Ole Petter Ottersen                                                             Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
rektor                                                                                   universitetsdirektør

 

C-REX har som ambisjon å bli Europas ledende forskningssenter på sitt felt. Dette har tre hovedmål. For det første vil senteret utvikle kunnskap om årsaker til og konsekvenser av høyreekstremisme og hatkriminalitet gjennom tverrfaglig forskning og komparative perspektiver. For det andre vil senteret bidra til den internasjonale forskningen om høyreekstremisme spesielt og politisk ekstremisme generelt. For det tredje skal senteret formidle relevant forskningsbasert kunnskap til beslutningstakere, politiet, kommuner, sivilsamfunnet og utdanningsinstitusjoner i deres arbeid for å fremme demokratiske verdier og forebygge voldelig ekstremisme.

 

Publisert 1. apr. 2016 13:53 - Sist endret 13. apr. 2016 12:19