Seminar for masterstudenter 26. april

26. april inviterer C-REX masterstudenter ved Universitetet i Oslo til å presentere ideer eller utkast til en masteroppgave for senterets tverrfaglige forskningsgruppe.

Ønsker du å bli koblet til masternettverket på Senter for ekstremismeforskning (C-REX) og presentere en skisse eller et utkast til en masteroppgave for senterets forskere?

Mange masterstudenter skriver eller har tenkt til å skrive masteroppgave innenfor høyreekstremisme, nasjonalisme, rasisme, hatkriminalitet, terror, politisk vold eller andre C-REX-relevante temaer. C-REX ønsker å komme i kontakt med disse studentene - både for å lære mer av den forskningen masterstudentene gjør og for å kunne bidra til at denne forskningen blir enda bedre.

Masterstudenter som arbeider med C-REX-relevant tematikk inviteres herved til masterseminaret våren 2016. Tilbudet går til masterstudenter innenfor både samfunnsfag, humaniora og juridiske fag.

Seminaret vil finne sted på Eilert Sundts hus, SV-fakultetet, rom 824, fra kl. 09.15 til ca. 13.00.

På seminaret blir det mulig å presentere enten skisser og ideer til masteroppgaver eller (ganske) ferdige analyser for en tverrfaglig forskergruppe. Senteret spanderer lunsj. Ta kontakt med Anders Ravik Jupskås eller Inger Skjelsbæk så fort som mulig dersom du ønsker å delta på seminaret

Publisert 8. apr. 2016 15:58 - Sist endret 12. sep. 2019 14:03