I gråsonen. Ungdom og politisk ekstremisme i det nye Norge

Når, hvorfor og hvordan blir unge mennesker tiltrukket av ekstreme politiske standpunkter og miljøer? Viggo Vestel presenterer funnene i sin nye bok.

Viggo Vestel, sosialantropolog og forsker ved velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus er i disse dager aktuell med boka: I gråsonen. Ungdom og politisk ekstremisme i det nye Norge.

Boka bygger på hans studier av ungdom og deres perspektiver, erfaringer og fortolkninger av tilværelsen. Vestel har vært særlig opptatt av hva som motiverer de unge.

  • Hva er det som trekker ungdom til ekstreme miljøer?
  • Hva forebygger og hindrer slik tiltrekning?
  • Hvordan reflekterer de unge over egne ekstreme valg?
  • Hvilke samfunnsforhold spiller inn for utviklingen av unge folks innstillingertil ekstremistiske holdninger og handlinger?

Gjennom intervjuer med både ungdommene selv og med voksne som er tett på, i ytterliggående miljøer både på høyresida og i radikal islam, forsøker han å få svar på disse spørsmålene.

Publisert 16. sep. 2016 10:32 - Sist endret 16. sep. 2016 10:51