Høyreekstremisme på sosiale medier i Norge

Hvilke grupperinger på ytterste høyre fløy er aktive på sosiale medier i Norge og hva bruker de sosiale medier til? Statsviter Birgitte Haanshuus presenterer sin forskning på C-REX. 

Det hevdes gjerne at høyreekstremismen har beveget seg fra "gata" til "data", men det er gjort lite systematisk forskning for å undersøke omfanget av høyreekstremismen på "data". Statsviter Birgitte Haanshuus gjennomfører for tiden en studie av nettopp dette i samarbeid nestleder på C-REX, Anders Ravik Jupskås. 

Publisert 16. feb. 2016 20:01 - Sist endret 29. feb. 2016 08:41