Hvordan forebygge radikalisering lokalt?

Stian Lid, NIBR (HiOA), presenterer noen av hovedfunnene ved sitt forskningsprosjekt om lokal forebygging

Et forskningsprosjekt ved NIBR har kartlagt utfordringene kommunene står overfor, og sett på hvordan radikalisering og voldelig ekstremisme kan forebygges på lokalt nivå. Noen av hovedfunnene vil presenteres på dette seminaret

Publisert 16. sep. 2016 10:37