Forskningsetikk og ekstremismeforskning

Hvilke etiske dilemmaer og begrensninger står man ovenfor når man skal forske på ekstreme grupper? Vi har invitert Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) til C-REX. 

Foto: Wikicommons
Publisert 16. feb. 2016 19:52 - Sist endret 3. mai 2019 13:32