Ny rapport om lokalpolitikeres erfaring med trusler og trakassering

Her finner du en ny forskningsrapport som ser på norske lokalpolitikeres erfaringer med trusler, hatytringer og plagsomme henvendelser.

C-REX og Telemarksforskning har nå publisert rapporten "Norske lokalpolitikeres erfaringer med trusler, hatefulle ytringer og plagsomme henvendelser". Rapporten er basert på en spørreundersøkelse som er del av en større undersøkelse om lokalpolitikeres arbeidsvilkår. Undersøkelsen gjennomføres av Telemarksforskning og Senter for ekstremismeforskning (C-REX) på oppdrag fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
.

Rapporten inneholder informasjon om omfang av trusler, hatefulle ytringer og trakassering, samt hvilke saker som fører til mest negativ oppmerksomhet, hvilke konsekvenser den negative oppmerksomheten har for de som utsettes for den og  lokalpolitikernes vurdering av den oppfølgingen de har fått fra partiorganisasjonene, kommunene og politiet.

Noen hovedfunn er: 

 • Litt over halvparten av alle lokalpolitikere (52 %) har opplevd minst én trussel, hatytring eller plagsom henvendelse.
 • Jo mer alvorlig, desto mindre utbredt: Nesten halvparten har opplevd minst én plagsom henvendelse i løpet av sitt virke som politiker, litt mer enn 1 av 4 har opplevd én hatytring og 1 av 5 har opplevd minst én trussel. 
 • Rødt og Venstre er mest utsatt for trusler, mens FrP, Rødt og MDG er mest utsatt for hatytringer og plagsomme henvendelser. 
 • Unge kvinner (under 30 år) og menn i 30- og 40-årene er de som er mest utsatt for både trusler, hatytringer og plagsomme henvendelser
 • Undersøkelsen viser at lokalpolitikerne mener enkeltsaker og til dels partiet de representerer er årsaken til at de får ubehagelige henvendelser
 • De sakene som genererer mest ubehagelige henvendelser er regulerings- og
  andre byggesaker, nedleggelse av offentlige institusjoner (skole, sykehjem, sykehus m.m.) og kommune- og fylkessammenslåing
 • Trusler, hatytringer og trakassering har store konsekvenser for mange av de som rammes. De mest vanlige konsekvensene handler om selvsensur. 
 • Litt over en av fire lokalpolitikere som har vært utsatt for ubehagelige henvendelser, har vurdert å slutte. Noen få har allerede bestemt seg for å slutte.
 • Samlet sett er det flere som mener det er blitt færre trusler, men flere plagsomme henvendelser de siste årene.

Kontaktperson og forfatter av rapporten: Anders Ravik Jupskås, statsviter og nestleder ved C-REX

Publisert 30. aug. 2021 22:29 - Sist endret 30. aug. 2021 22:29