Mixing Logics: Multiagency Approaches for Countering Violent Extremism

Rapporten «Mixing Logics: Multiagency Approaches for Countering Violent Extremism” er skrevet av Jennie Sivenbring og Robin Andersson Malmros ved Segerstedt-instituttet ved Gøteborgs universitet.

Dette er den første rapporten fra det treårige prosjektet «Nordic Multiagency Approaches to Handling Extremism: Policies, Perceptions and Practices” (HEX-NA), som er finansiert av NordForsk og ledet av professor Tore Bjørgo ved C-REX.

Denne første rapporten om «Policies» tar for seg de organisatoriske og juridiske rammene for tverretatlig samarbeid i et komparativt perspektiv, og hvilke føringer dette legger for informasjonsdeling og håndtering av taushetsplikt mellom offentlige etater som skole, sosialtjenester og politi.

Publisert 14. jan. 2020 08:03 - Sist endret 22. sep. 2020 10:36