Høyrepopulistiske innvandrere

Indere i USA og Storbritannia støtter Trump og Brexit

Hindus love Trump

Hindunasjonalisme , som fremmer hinduistisk sivilisasjons overlegenhet er noe av grunnen til enkelte i den indiske diasporaen i USA og Storbritannia støtter Trump og Brexit.

Foto: Gage Skidmore

Anti-muslimske holdninger

Blant den indiske diasporaen i USA og Storbritannia fins det støtte til høyrepopulistisk politikk. Det viser doktorgradsstipendiat ved C-REX Eviane Cheng Leidig i en artikkel som nylig ble publisert i Media and Communication.  Hun har fulgt Twitter-brukere tilhørende den indiske diasporaen i USA og Storbritannia som støttet Trump sin kampanje og/eller Brexit-kampanjen. Hun samlet inn data gjennom et år, og analyserte  over 185 000 Twitter-meldinger. Leidig mener det er to hovedgrunner til at deler av den indiske diaspora støtter høyreradikale populistiske synspunkter.

– Den første grunnen handler om ideologien Hindutva, eller hindunasjonalisme, som fremmer hinduistisk sivilisasjons overlegenhet over den islamske og muslimske ”invasjonen”. Disse anti-muslimske holdningene leder til den andre viktige faktoren, som er at den indiske diasporaen ser på seg selv som ”gode innvandrere”, som integrerer seg i vestlige samfunn, i motsetning til muslimer, som blir sett på som ikke-assimilerte. Til sammen fører disse to faktorene til at deler av den indiske diasporaen støtter høyreradikale populisters ideer om frykt for muslimer.

Eviane Leidig, stipendiat C-REX

Leidig forteller at hindutva har en lang tradisjon i diasporaen som en måte å skape en kollektiv identitet i miljøer utenfor India. Blant Twitter-brukerne Leidig har analyserte er det både hinduer, sikher og kristne. De finner en felles identitet ved å være ikke-muslimer, og fremstiller muslimer som fremmede, som ”den andre”.

Noen av temaene som gikk igjen i Twitter-meldingene var innvandring, utenrikspolitikk, etablissementet, Islam og indisk. Sentrum-venstre i det politiske etablissementet og ”mainstream media” blir fremstilt som hovedmotstanderen.

Ikke flertallet, men politisk aktive

Leidig understreker at den delen av den indiske diasporaen som støtter Brexit og Trump er minoriteter, henholdsvis 33 og 16 prosent.

– De fleste briter og amerikanere med indisk bakgrunn er anti-Brexit og anti-Trump. Når det er sagt, vil jeg si at de som støtter Brexit og Trump er politisk aktive, og vel så viktig, godt finansiert. Min forskning forsøker ikke å utforske hele den indiske diasporaen i Storbritannia og USA, men fokuserer på hvorfor denne minoriteten uttrykker støtte til Brexit og Trump. 

Hele artikkelen kan leses her: Immigrant, Nationalist and Proud: A Twitter Analysis of Indian Diaspora Supporters for Brexit and Trump

Av Astrid Hauge Rambøl
Publisert 4. mars 2019 13:35 - Sist endret 15. mai 2020 10:47