Farer, forpliktelser, og utfordringer ved retur av fremmedkrigere og deres familier

Flere tusen menn, kvinner og barn sitter i fangenskap i Syria og Irak etter IS' fall. Hva kan bli skjebnen til disse? Og hvem skal ta ansvaret for dem?

Bildet kan inneholde: begivenhet.
Foto: Ane Teksum Isbrekken / NUPI

11. juni inviterte Konsortium for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet til et brennaktuelt seminar om håndteringen av fremmedkrigere og familiene deres i kjølvannet av det såkalte IS-kalifatets fall.

Med utgangspunkt i sine respektive fagfelt kastet statsviter og historiker Petter Nesser (FFI), jurist Sofie Høgestøl (UiO) og psykolog Lars Lyster (RVTS Øst) lys over de mange utfordringene knyttet til nettopp denne tematikken for fullt hus på NUPI. Seminaret ble ledet av Tore Bjørgo (C-REX).

Seminaret i sin helhet er tilgjengelig både som podcast og filmopptak. Begge kan finnes her

Publisert 28. juni 2019 11:30 - Sist endret 26. sep. 2019 09:44