Nordisk samarbeid om forebygging av voldelig ekstremisme

C-REX-leder Tore Bjørgo skal lede et nordisk forskningsprosjekt om forebygging av voldelig ekstremisme.

Forebygge voldelig ekstremisme

Sammen med forskere ved Politihøgskolen, Universitetet i Göteborg, Universitetet i Århus og Universitetet i Øst-Finland skal Bjørgo lede et stort tverrfaglig komparativt forskningsprosjekt som skal kartlegge og analysere samarbeidet mellom offentlige etater som jobber for å forebygge voldelig ekstremisme, som skole, sosialtjenester og politiet, i de fire landene. De skal også undersøke hvordan forebyggende arbeid blir oppfattet av befolkningen. Fra UiO vil Tore Bjørgo og Inger Skjelsbæk ved Psykologisk institutt være hovedbidragsyterne.

En av målsettingene er å undersøke hvilke tilnærminger som er mest effektive i å forebygge voldelig ekstremisme.

Finansiering

Prosjektet har tittelen «Nordic Multiagency Approaches to Handling Extremism: Policies, Perceptions and Practices», og ble valgt ut blant 17 kvalifiserte søknader.

Prosjektet er finansiert av NordForsk, som finansierer og tilrettelegger for nordisk samarbeid innen forskning. Prosjektet ble fagfellevurdert og gitt høyeste mulig karakter.

Publisert 22. mars 2018 08:52 - Sist endret 25. apr. 2018 11:53