Ekstreme Russland

Vårt naboland i øst har over 10 ganger så mange høyreekstreme drap per innbygger som Vest-Europa, forteller Johannes Due Enstad.

Johannes Due Enstad, Postdoktor ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Hva er det med Russland? Spørsmålet dukker opp i mange sammenhenger: i amerikansk valgkamp, i krigen i Syria og doping i idretten.

Ikke minst er spørsmålet betimelig når man ser på statistikk over høyreekstrem vold. En ny oversikt viser at det de siste årene er drept 650 mennesker i høyreekstreme angrep i vårt store naboland i øst. Til sammenligning viser ny forskning (se side 26 til 29) at 303 personer er blitt drept i høyreekstreme angrep i Vest-Europa.

Men mens statistikken i vest går 25 år tilbake og gjelder et område med totalt over 400 millioner innbyggere, går tilsvarende tall for Russland kun 13 år tilbake og gjelder et land med under 150 millioner innbyggere. 

Dette betyr at høyreekstreme drap er over 10 ganger hyppigere i Russland enn i Vest-Europa. Hvordan kan dette ha seg?

Les hele artikkelen i Apollons utgave om ekstremisme - Apollon.uio.no

Publisert 13. feb. 2018 13:35 - Sist endret 13. feb. 2018 13:35