Ny postdoktor på C-REX

Graham Macklin skal forske på hvordan høyreekstreme miljøer samarbeider på tvers av landegrenser.

- En del tenker at høyreekstreme grupper først begynte å samarbeide på tvers av landegrenser da internett kom, men disse miljøene har lang tradisjon for internasjonalt samarbeid.

Det sier Graham Macklin. Han er en britisk historiker som denne måneden begynte sitt fireårige opphold som postdoktor ved C-REX. 

- Bare tenk på hvordan fascistene i Italia samarbeidet med nazistene i Tyskland. Dynamikken har endret seg, men høyreekstreme miljøer fortsetter å lære fra hverandre. Kommunikasjon med tilsvarende grupper i andre land er i kjernen av aktiviteten deres, sier Macklin.

Han vil i første rekke se på hvordan britiske høyreekstreme og høyreradikale grupper samarbeider med miljøer i andre land.

- Til tross for at en del høyreradikale miljøer er kritiske til globaliseringen, bidrar de til den selv. Jeg vil se på hvilket omfang kontakten mellom ulike miljøer har, og hvilken innvirkning den har på bevegelsen. Målet mitt er å belyse en verden vi vet lite om.

I tillegg vil Macklin bruke deler av tiden sin på et stort internasjonalt forskningsprosjekt med tittelen «Dialogue about radicalisation and equality» som er finansiert gjennom EUs rammeprogram Horizon 2020. Macklin vil lede et av underprosjektene, som skal se spesielt på kumulativ ekstremisme. Selv skal han forske på intellektuelle miljøer innen de høyreradikale bevegelsene.

Macklin leverte doktorgradsavhandlingen sin i 2002. Den tok for seg britiske nazister i tiden etter 1945, og så på hvordan de jobbet for å opprettholde ideologien og bevegelsen, men undersøkte også hvordan de ble stigmatisert.

- Også dette hadde en transnasjonal dimensjon. Britiske nazister sendte hjelp til tyske nazister etter krigen, for å hjelpe dem med å opprettholde aktivitet.

Siden da har han forsket på ulike former for høyreekstreme og høyreradikale miljøer, de siste årene ved Teesside University. Han har blant annet forsket på hvorfor noen voldelige høyreekstreme grupper foretrekker noen former for vold, og hvorfor de ikke blir mer voldelige enn de er. Macklin har også forsket på anti-muslimske bevegelser, og sett på hva som gjør at de har begrenset suksess.

- Ofte er man ute etter hvorfor ting skjer, men det er vel så viktig å se på hvorfor grupper ikke får til det de har som målsetting.

I 2011 ble boken British National Party: Contemporary Perspectives utgitt, og han jobber nå med å ferdigstille en bok om høyreekstremismens historie i Storbritannia. Han er også medredaktør for bokserien «Fascism and the far right» på Routledge.

Macklin er en av to nyansatte postdoktorer ved C-REX. Pietro Castelli Gattinara kommer til senteret i løpet av høsten.

Av Astrid Hauge Rambøl
Publisert 10. okt. 2017 09:48 - Sist endret 10. okt. 2017 09:48