Ekspertutvalg vil ha mer forskning på ekstremisme og terrorisme

Et ekspertutvalg har kartlagt behovet for forskning på ekstremisme og terrorisme på vegne av Norges forskningsråd.

Behovet for kunnskap om ekstremisme, terrorisme og radikalisering har økt markant i store deler av verden, også i Norge. Forskningen på disse tematikkene har i noen grad økt i omfang ved norske institusjoner, men finansieringen av slik forskning i Norge har frem til nå vært beskjeden.

Forskningsrådet etablerte høsten 2016 et ekspertutvalg for å kartlegge behovet og dette utvalget har nå lagt frem sin rapport.

Publisert 14. aug. 2017 12:56 - Sist endret 3. mai 2019 13:36