C-REX-leder blir redaktør av ledende terrorismetidsskrift

Leder for C-REX, professor Tore Bjørgo, er nylig utnevnt til medredaktør (associate editor) for tidsskriftet Perspectives on Terrorism.

Dette internett-baserte, open access-tidsskriftet regnes som et av de tre ledende innenfor terrorismeforskning, og er det tidsskriftet på feltet som blir lest av flest, med over 7200 abonnenter.

Perspectives on Terrorism kommer ut med seks utgaver i året. Tore Bjørgo får ansvaret for en av disse utgavene, som vanligvis vil bli et temanummer. Sammen med C-REX-forsker Jacob Ravndal (som for anledningen blir gjesteredaktør) er han i ferd med å planlegge et temanummer om høyreekstrem terrorisme, med utgivelse høsten 2018.

Publisert 21. juni 2017 15:22 - Sist endret 21. juni 2017 15:22