Studentprosjekter

2017/2018

 • Martin Moland: 'Legitimacy and Trust as Victims of Institutionalized Austerity: A Statistical Analysis of Persistent Effects of Austerity on Trust in and Support for the EU' (ARENA supervisor: Jørgen Bølstad)
 • Hans Jacob Sandberg: 'A Horn in the Side: A case study on why the EU has interfered in Somalia' (ARENA supervisor: Helene Sjursen)
 • Joachim Vigrestad: 'Partnerships for Sustainable Trade? EU’s Trade and Sustainable Development Chapters in the Context of Global Justice' (ARENA supervisor: Helene Sjursen)

2016/2017

 • Stein Arne Brekke: 'Establishing a Common European Asylum System. Tracing the Impact of EU Policy Making on Asylum Outcomes' (ARENA supervisor: Jørgen Bølstad)
 • Eirik Tegle Stenstad: 'Failing Forward Towards Reduced Instability? Integration and Aggregation in EU Financial Regulation' (ARENA supervisor: Bent Sofus Tranøy)

2015/2016

 • Erle Inderhaug: 'Direktivforslag for å forbedre kjønnsbalansen i europeiske bedriftsstyrer. En casestudie av et mislykket forsøk på å vedta likestillingspolitikk i EU' (ARENA supervisor: Cathrine Holst)
 • Eilev Hegstad: 'Advice from moral experts. An assessment of the European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE)’ (ARENA supervisor: Cathrine Holst)
 • Astrid Lie Olsen: ‘Nordiske forvaltningsnettverk i en EU-kontekst. En casestudie av nettverksdeltakelsen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap’ (ARENA supervisor: Morten Egeberg)

2014/2015

 • Kjersti Varpe Nørgaard: 'Scandinavian Perceptions of Welfare Migration within the EU/EEA: A Qualitative Content Analysis' (ARENA supervisor: Espen D. H. Olsen)
 • Veronica Thun: 'EU Citizenship: Liberal, Communitarian or Cosmopolitan?' (ARENA supervisor: Espen D. H. Olsen)
 • Linn Tomasdotter: 'När smart specialisering kom till Norge. En organisationsteoretisk analys av flernivåinteraktion och EU:s mjukare sida' (ARENA supervisor: Åse Gornitzka)

2013/2014

 • John Todd: 'The British self and continental other: A discourse analysis of the United Kingdom's relationship with Europe' (ARENA supervisor: Chris Lord)
 • Hanne Holden Halmrast: 'Vitenskapens rolle i matfeltet i EU: En organisasjons-strukturell analyse' (ARENA supervisor: Åse Gornitzka)

2012/2013

 • Mats Petter Sydengen: 'Norges deltakelse i Schengen-samarbeidet: En studie av embetsverkets beslutningsatferd I EUs komité-system'. (ARENA supervisor: Morten Egeberg)
 • Stefan Runfeldt: 'An Organisational perspective on the staff in the European Parliament - Why and how change occur' (ARENA supervisor: Åse Gornitzka)

2011/2012

 • Hanna Karv: 'Committed to democracy? A discourse analysis of the European Parliament plenary debates'. (ARENA supervisor: Chris Lord)
 • Solveig Grønnestad: 'The role of national parliaments in the European Union and the background for the Early Warning System'. (ARENA supervisor: Ian Cooper)

2010/2011

 • Benedicte H. Bergseng: 'OMC within the EU on the educational sector'. (ARENA supervisor: Åse Gornitzka)
 • Anne Linn Fløttum Høen: 'Citizen deliberation: Assessing deliberative quality within the framework of the EuroPolis project'. (ARENA supervisor: Espen D. H. Olsen)

2009/2010

 • Ane K. Djupedal: 'The role of Frontex in the Mobility Partnership' (ARENA supervisor: Meng-Hsuan Chou)
 • Mathias Johannessen: 'Single sky - single interest? National interest organizations and their ability to establish and make use of a common EU-level platform' (ARENA supervisor: Morten Egeberg)
 • Bernhard Aaboe Jensen: 'Comparing Danish discourses of the EU's democratic legitimacy in the debates on the Constitutional Treaty and the Lisbon Treaty'. (ARENA supervisor: John Erik Fossum)
 • Sindre Hervig: 'Norms or Interests? EU Foreign Policy and Africa' (ARENA supervisor: Helene Sjursen)
 • Mads Skogen: 'The participation of interest groups at the European level'. (ARENA supervisor: Ulf Sverdrup)

2008/2009

 • Nina Merethe Vestlund: 'En integrert europeisk administrasjon? Statens legemiddelverk i en ny kontekst' (ARENA supervisor: Morten Egeberg)
 • Silje Gjerp Møller-Stray: 'Konkurransetilsynet - Et sted mellom Norge og EU?' (ARENA supervisor: Morten Egeberg)
 • Anna Morell: The 'Norwegian Model' in security policy - An analysis of state-civil society cooperation in the framework of security governance'
 • Ingrid Weie Ytreland: 'Innovation through Europe? Scientific collaboration and knowledge transfer - a case study of Norwegian Institute of Public Health' (ARENA supervisor: Åse Gornitzka)

2007/2008

 • Nina Meyer Stensholt: 'The European Union as a Promoter of Democracy - The case of the Mediterranean Neighbourhood' (ARENA supervisor: Helene Sjursen)
 • Andreas Heskestad: 'Institusjonell autonomi eller staters kontroll i arbeidet til EU-kommisjonen. En kartlegging av organisatoriske forhold i sammensetningen av kommissærenes kabinett' (ARENA supervisor: Morten Egeberg)
 • Marte Lauvhjell: Iverksetting av EUs miljøpolitikk (ARENA supervisor: Ulf Sverdrup)
 • Savino Ruà: The Europeanisation of The Ministry for Foreign Affairs of Finland

2006/2007

 • Marte Haabeth Grindaker, M.A. Student in Political Science: A European Public Sphere? The Europeanization of the Debates on the Transformation of the Welfare State in France and Sweden from 1995 to 2005 (ARENA supervisor: Hans-Jörg Trenz)
 • Unni Claussen, M.A. Student in Political Science. Master thesis: Den norske EU-delegasjonen i Brussel: Lyttepost og pådriver i utformingen av den norske europapolitikken? (ARENA supervisor: Ulf Sverdrup)
 • Martine Matre Bonarjee, M.A. Student in Political Science: Why are we seing a strong leadership emerge within the European Commission? (ARENA supervisor: Morten Egeberg)

2005/2006

 • Joakim Parslow, M.A. student in Political Science. Master thesis: Political Islam in the European Union and the transformation of political legitimacy in Turkey (ARENA supervisor: Jeffrey T. Checkel)
 • Erik Cockbain, M.A. Student in Political Science. Master thesis: Consolidating civil society in Poland - ENGOs and programming of EU funding (ARENA supervisor: Hans-Jörg Trenz)
 • Marit Eldholm, MA student in Political Science. Master thesis: Mot en europeisk grunnlov? En diskursteoretisk analyse av Konventet for EUs fremtid (ARENA supervisor: John Erik Fossum)
 • Celine M. Loades, MA student in Social Anthropology. Master thesis: Tempo giusto: Slow cities and the revitalization of locality In the age of globalization (ARENA supervisor: Hans-Jörg Trenz)
 • Jorunn Birgitte Gjessing Værnes, MA student in Political Science. Master thesis: EU enlargement and the role of the EEA financial mechanism (ARENA supervisor: Ulf Sverdrup)
 • Even Westerveld, MA student in Political Science. Master thesis: Sveriges ellers svenskenes EU? Hvordan den svenske debatten om folkeavstemingen gjenspeiler ulike oppfatninger av EU (ARENA supervisor: John Erik Fossum)
 • Guri Rosén, M.A. student in Political Science. Master thesis: Developing a European public sphere - a conceptual discussion (ARENA supervisor: Hans-Jörg Trenz)
   

 

Publisert 8. nov. 2010 11:55 - Sist endret 25. mai 2018 14:42