English version of this page

Mulige temaer for masteroppgave

ARENA ønsker masteroppgaver innenfor de følgende områdene (faglig kontaktperson/mulig veileder i parentes).

For å oppnå faglig overlapp mellom studentprosjektet og forskningen ved ARENA anbefales det å ta kontakt med den forskeren du ønsker å knytte deg til under utarbeidelsen av prosjektbeskrivelsen. Flere kan være interesserte i å veilede prosjekter. Det beste er derfor å ta kontakt med den enkelte forsker direkte.

Listen er oppdatert i mai 2019

 • Offentlig grunngivning for ekspertinstitusjoner - som EU-organer (Andreas Eriksen)
 • Demokratisk legitimitet og/eller ansvarlighet (Andreas Eriksen)
 • Velferdspolitikk og borgeres ansvar (Andreas Eriksen)
 • EUs likestillingspolitikk (Cathrine Holst)
 • Vitenskapens og ekspertisens rolle i EUs beslutningsprosesser (Cathrine Holst)
 • EU og demokratisk teori (Cathrine Holst)
 • Bruk av digitale medier i politiske kommunikasjonsstrategier (EUs og nasjonale institusjoner) (Asimina Michailidou)
 • Nyhetsmedier, digitale medier og kriser (medienes rolle mtp. mobilisering og protest, transnasjonal solidaritet, EUs krisehåndtering og kommunikasjon, journalisters rolle, europeisk politisk offentlighet, euroskepsis) (Asimina Michailidou)
 • Nyhetsmedier, digitale medier og demokrati (endringer i journalistisk praksis, pluralisme, offentlig opinion og tillit) (Asimina Michailidou)
 • Forholdet mellom Brexit og differensiert integrering (John Erik Fossum)
 • Parlamenters rolle i utviklingen av demokratisk reform, for eksempel i kontekst av debatter om Europas framtid (John Erik Fossum
 • Europeisering av statsborgerskap (John Erik Fossum)
 • Flernivå-borgerskap i EU: overnasjonalt, nasjonalt, regionalt (John Erik Fossum)
 •  
 • EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk (Helene Sjursen)
 • EU og global rettferdighet (Helene Sjursen, Johanne D. Saltnes
 • EUs forhold til et eller flere av BRICS-landene (Helene Sjursen, Johanne D. Saltnes)
 • Norsk sikkerhets- og utenrikspolitikk og EU (Helene Sjursen)
 • Demokrati og europeisk utenrikspolitikk (Helene Sjursen)
 • EUs "Aid for Trade"-politikk (Johanne D. Saltnes)
 • EUs økonomiske samarbeidsavtaler (EPAs) med AVS (Afrikanske, Karibiske, Stillehavs)-land (Johanne D. Saltnes)
 • Legitimitetsaspekter ved avpolitisert, ekspertbasert  beslutningsfatning (Erik Oddvar Eriksen)
 • Deliberativt demokrati - forholdet mellom normer og makt i EU (Erik Oddvar Eriksen)
 • Differensiert integrasjon og problemet med dominans (Erik Oddvar Eriksen)
 • Internasjonal administrasjon utover EU: hvor uavhengige er internasjonale byråkratier fra sine grunnleggere? Studier kan foretas f.eks. av WTO, OECD, FN, den Afrikanske Union osv. (Jarle Trondal
 • Utvikling av et europeisk administrativt system: kjennetegn, beslutningsprosesser, og konsekvenser for nasjonale institusjoner (f.eks. departementer, direktorat/tilsyn) (Jarle Trondal)
 • Offentlig styring under turbulens: hvor robust og varig er statlig styring når det settes under vedvarende press (f.eks. finanskrisen)? (Jarle Trondal)
Publisert 25. mai 2011 13:32 - Sist endret 10. mai 2019 16:03