English version of this page

ARENAs masterstipend

ARENAs ordning med masterstipend gir studenter som skriver masteroppgave innenfor vårt forskningsfelt arbeidsplass og veiledning ved senteret. Stipendene utlyses årlig.

ordsky

Les også: Bli med i et inspirerende forskningsmiljø
Les også: – ARENA er som et drivhus for tankene

Om ordningen

ARENA knytter til seg studenter fra oktober og ut det akademiske året. Søkere forventes å levere inn masteroppgaven i løpet av vårsemesteret. Masterstudenter innenfor samfunnsvitenskapelige, juridiske og humanistiske fag kan søke.

Studentene blir en del av det faglige fellesskapet gjennom en klar faglig kobling mellom minst en av ARENAs forskere og den enkelte student. De får tildelt en arbeidsplass i våre lokaler i Sognsveien 68 og forventes å delta i relevante fellesaktiviteter ved senteret.

Man må ha en (bi-)veileder fra ARENA på masteroppgaven for å kvalifisere til stipend. For å oppnå faglig overlapp mellom studentprosjektet og forskningen ved ARENA anbefales det å ta kontakt med den forskeren du ønsker å knytte deg til under utarbeidelsen av prosjektbeskrivelsen. 

Prosjektbeskrivelser som kan knyttes til ARENAs tre nye prosjekter (EUREXGLOBUS og REFLEX) som startet opp i 2016 vil være av særskilt interesse. Se for øvrig temaområdene for ARENAs forskere.

Det gis økonomisk støtte i form av et stipend på kr 25.000 (kr 15.000 utbetales ved oppstart, kr. 10.000 ved innlevering av masteroppgaven).

Ordningens hensikt

Gjennom å tilby studentstipend ønsker ARENA å:

 • Gjennom masteroppgaveskriving bidra til økt forskningsaktivitet ved ARENA.
 • Bidra til å skape interesse for europastudier blant masterstudenter og dermed økt faglig rekruttering innenfor europaforskning.

Søknad

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev der det kommer frem hvilket masterprogram man er tatt opp på  og hvem som er veileder(e)
 • CV
 • Skannete kopier av vitnemål og oppdaterte karakterutskrifter
 • Prosjektbeskrivelse med tidsplan (3-5 sider)

 

Utvelgelse

Blant søkerne til ordningen foretrekkes de som har en kombinasjon av:

 • Gode karakterer
 • En god prosjektbeskrivelse
 • En realistisk tidsplan
 • Et prosjekt som har stor interesse for minst en av ARENAs forskere

Utvelgelse av stipendiater foretas av den faglige ledelsen ved ARENA, ev. i samråd med øvrige forskere ved senteret.

Studentenes plikter og rettigheter

Forpliktelsene som påhviler deg som student er:

 • Ferdigstille masteroppgaven innenfor planlagt tidsramme
 • Delta i relevante ARENA-aktiviteter (herunder våre faste tirsdagseminarer)
 • Ha sin faste daglige arbeidsplass på ARENA

Du må videre være villig til å presentere ditt arbeid i ARENA-sammenheng. I tillegg kan du blir trukket inn i arbeidet med å planlegge og gjennomføre større faglige arrangementer o.l.

Rettighetene for deg som student er:

 • Faglig veiledning og oppfølging ved en av ARENAs forskere
 • Arbeidsplass ved ARENA, sammen med andre ARENA-studenter og forskningsassistenter
 • Økonomisk støtte i form av et stipend på kr 25.000
 • Mulighet for publisering av ferdig masteroppgave som ARENA-rapport (etter faglig vurdering av senterleder)

ARENA forbeholder seg retten til å avslutte eller avkorte stipendperioden ved åpenbart manglende framdrift eller ved klare brudd på vilkår i avtalen mellom studenten og ARENA.

Publisert 28. apr. 2017 09:21 - Sist endret 26. sep. 2018 07:04