English version of this page

ARENAs masterstipender

ARENAs ordninger med masterstipend gir studenter som skriver masteroppgave innenfor vårt forskningsfelt arbeidsplass og veiledning ved senteret. Søknadsfrist i år er i juni. 

Om ordningen

ARENA knytter til seg studenter fra oktober og ut det akademiske året. Søkere forventes å levere inn masteroppgaven i løpet av vårsemesteret. Masterstudenter innenfor samfunnsvitenskapelige, juridiske og humanistiske fag kan søke.

Studentene blir en del av det faglige fellesskapet gjennom en klar faglig kobling mellom minst en av ARENAs forskere og den enkelte student. De får tildelt en fast arbeidsplass i våre nye lokaler i Nemko-bygget ved Forskningsparken og forventes å delta i relevante fellesaktiviteter ved senteret.

Søkere kan velge følgende masterstipender:

Man må ha en (bi-)veileder fra ARENA på masteroppgaven for å kvalifisere til stipend. For å oppnå faglig overlapp mellom studentprosjektet og forskningen ved ARENA anbefales det å ta kontakt med den forskeren du ønsker å knytte deg til under utarbeidelsen av prosjektbeskrivelsen. 

Det gis økonomisk støtte i form av et stipend på kr 20.000 (kr 10.000 utbetales ved oppstart, kr. 10.000 ved innlevering av masteroppgaven).

Ordningens hensikt

Gjennom å tilby studentstipend ønsker ARENA å:

  • Gjennom masteroppgaveskriving bidra til økt forskningsaktivitet ved ARENA.
  • Bidra til å skape interesse for europastudier blant masterstudenter og dermed økt faglig rekruttering innenfor europaforskning.
Publisert 28. apr. 2017 09:21 - Sist endret 27. jan. 2021 09:25