Studier

ARENA er et forskningssenter og har ikke egne undervisningstilbud

Nedenfor har vi listet studieprogrammer ved andre enheter ved Universitetet i Oslo som kan være relevante for EU-interesserte studenter. En del av ARENAs ansatte benyttes som undervisere på disse programmene.

ARENAs masterstipend

ARENAs masterstipend tildeles studenter som skriver masteroppgave innenfor vårt forskningsfelt. Studentene får arbeidsplass og veiledning ved senteret. Masterstudenter innenfor samfunnsvitenskapelige, juridiske og humanistiske fag kan søke. Stipendene utlyses årlig.