Stine Hesstvedt

Stipendiat
Bilde av Stine Hesstvedt
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30A 0373 Oslo

Faglige interesser

Stine Hesstvedts interesser knytter seg til komparativ politikk, offentlig politikk og kvantitativ metode. I doktorgraden studerer hun hvordan norske regjeringers bruk av offentlige utredningsutvalg (Norges Offentlige Utredninger - NOUer) har endret seg over tid, med et særlig fokus på spørsmål relatert til ekspertise, politisk kontroll og 'politisering'. Datamaterialet hun bruker er et nyinnsamlet register over alle NOU-er oppnevnt mellom 1972 og 2019, samt intervjuer med utvalgsmedlemmer -og sekretærer. Prosjektet hennes er en del av forskningsprosjektet EUREX - Ekspertifisering av offentlige utredninger. 

Bakgrunn

Hesstvedt har sin bachelor- og mastergrad fra Institutt for statvitenskap ved Universitetet i Oslo. Som doktorgradsstipendiat har hun hatt opphold ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet og Institute for Public Administration, Universitetet i Leiden. Fra tidligere har hun erfaring som vitenskapelig assistent på Valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning (ISF).

 

Emneord: Ekspertise, Kvantitativ metode, Komparativ politikk, Politiske holdninger og verdier

Publikasjoner

 • Christensen, Johan & Hesstvedt, Stine (2019). Expertisation or greater representation? Evidence from Norwegian advisory commissions., In Eva Krick & Cathrine Holst (ed.),  Experts and Democratic Legitimacy. Tracing the Social Ties of Expert Bodies in Europe.  Routledge.  ISBN 9780367427535.  Chapter 6.
 • Christensen, Johan & Hesstvedt, Stine (2018). Expertisation or greater representation? Evidence from Norwegian advisory commissions. European Politics and Society.  ISSN 2374-5118. . doi: 10.1080/23745118.2018.1515861 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hesstvedt, Stine (2018). 'Ekspertifisering' av offentlige utvalg? En studie av akademikeres deltakelse i NOU-utvalg fra 1972 og til i dag.. Norsk sosiologisk tidsskrift.  ISSN 2535-2512.  2(5), s 381- 400 . doi: 10.18261/issn.2535-2512-2018-05-03 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hesstvedt, Stine (2018). Redistributing Knowledge? How Institutions Affect Citizens’ Political Knowledge Levels: The Scandinavian Case Compared, In Fredrik Engelstad; Cathrine Holst & Gunnar C. Aakvaag (ed.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  5.  s 94 - 117

Se alle arbeider i Cristin

 • Hesstvedt, Stine (2019). Politicization of expert advice? Tracing political control with academic experts on policy inquiry commissions in Norway, 1973-2017.
 • Hesstvedt, Stine & Christiansen, Peter Munk (2019). The Politics of Technocratic Policy-Making.
 • Hesstvedt, Stine (2018). Controlling the Expert? A Study of Norwegian Public Advisory Commissions 1972-2016..
 • Hesstvedt, Stine (2018). Controlling the Experts? A Study of Norwegian Public Inquiry Commissions 1972-2016 (ECPR). Vis sammendrag
 • Hesstvedt, Stine (2017). Expertization of Policy Advice: A Cross-Sectoral Analysis..
 • Hesstvedt, Stine & Karlsen, Rune (2017). Stortingskandidater : rapport fra stortingskandidatundersøkelsen 2013. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2017:05. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hesstvedt, Stine (2016). Ideology, Knowledge and Context. A multilevel study of "Political Sophistication" across 21 countries. Master thesis..
 • Aardal, Bernt; Bergh, Johannes & Hesstvedt, Stine (2015). Vinner man valget hvis man vinner flytvelgerne?. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Kleven, Øyvin; Aardal, Bernt; Bergh, Johannes; Hesstvedt, Stine & Hindenes, Ådne (2015). Valgundersøkelsen 2013. Dokumentasjons- og tabellrapport.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. jan. 2017 14:30 - Sist endret 16. okt. 2020 11:22