Stine Hesstvedt

Bilde av Stine Hesstvedt
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30A 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1143 Blindern 0318 OSLO
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

Stine Hesstvedts interesser knytter seg til komparativ politikk, offentlig politikk og kvantitativ metode. I doktorgraden studerer hun offentlige utredningsutvalg (Norges Offentlige Utredninger - NOU) fra perspektiver knyttet til agendasetting, politisk kontroll og politisering. Hun ser bl.a. på hvilke muligheter regjering og embetsverk har til å kontrollere utvalg, og hvordan oppnevningen av NOUer varierer mellom ulike regjeringer. Datamaterialet hun bruker er et nyinnsamlet register over alle NOU-er oppnevnt mellom 1972 og 2019, samt intervjuer med utvalgsmedlemmer -og sekretærer. Prosjektet hennes er en del av forskningsprosjektet EUREX - Ekspertifisering av offentlige utredninger. 

Bakgrunn

Hesstvedt har sin bachelor- og mastergrad fra Institutt for statvitenskap ved Universitetet i Oslo. Som doktorgradsstipendiat har hun hatt opphold ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet og Institute for Public Administration, Universitetet i Leiden. Fra tidligere har hun erfaring som vitenskapelig assistent på Valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning (ISF).

 

Emneord: Ekspertise, Kvantitativ metode, Komparativ politikk, Politiske holdninger og verdier

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Hesstvedt, Stine (2019). Politicization of expert advice? Tracing political control with academic experts on policy inquiry commissions in Norway, 1973-2017.
  • Hesstvedt, Stine & Christiansen, Peter Munk (2019). The Politics of Technocratic Policy-Making.
  • Hesstvedt, Stine (2018). Controlling the Expert? A Study of Norwegian Public Advisory Commissions 1972-2016..
  • Hesstvedt, Stine (2018). Controlling the Experts? A Study of Norwegian Public Inquiry Commissions 1972-2016 (ECPR). Vis sammendrag
  • Hesstvedt, Stine (2017). Expertization of Policy Advice: A Cross-Sectoral Analysis..
  • Hesstvedt, Stine & Karlsen, Rune (2017). Stortingskandidater : rapport fra stortingskandidatundersøkelsen 2013. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2017:05. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Hesstvedt, Stine (2016). Ideology, Knowledge and Context. A multilevel study of "Political Sophistication" across 21 countries. Master thesis..
  • Aardal, Bernt; Bergh, Johannes & Hesstvedt, Stine (2015). Vinner man valget hvis man vinner flytvelgerne?. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
  • Kleven, Øyvin; Aardal, Bernt; Bergh, Johannes; Hesstvedt, Stine & Hindenes, Ådne (2015). Valgundersøkelsen 2013. Dokumentasjons- og tabellrapport.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. jan. 2017 14:30 - Sist endret 11. nov. 2019 13:45