solveaa

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Aamodts faglige interesseområder er i hovedsak komparative analyser av klimapolitikk i store utviklingland, spesielt Brasil og India. Hennes forskningsinteresser inkluderer nasjonal og internasjonal klima- og energipolitikk, med spesielt fokus på BASIC-landene (Brasil, Sør-Afrika, India og Kina), samt internasjonalt klimasamarbeid. Innenfor Europastudier er Aamodts hovedfokus på relasjonene mellom EU og BASIC-landene in internasjonale og nasjonale klimapolitikk prosesser, og disse partenes forståelse, og bruk av klimarettferdighet.

Bakgrunn

Aamodt har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2010, og vil i løpet av høsten 2017 levere sin PhD-avhandling med arbeidstittel «Large developing countries in international climate politics: Policy actors, coalitions, and cooperation» til Institutt for statsvitenskap, UiO.

I tillegg til å jobbe på ARENA, jobber hun som forsker på CICERO Senter for klimaforskning.

Prosjekter

Aamodts forskning på ARENA er finansiert av GLOBUS-prosjektet, der hun analyserer rettferdighetsaspekter i forholdet mellom EU og Brasil innenfor det internasjonale klimaregimet. 

Emneord: Komparativ politikk, Internasjonal politikk, Klimapolitikk, Store utviklingsland, EU og klimarettferdighet

Publikasjoner

 • Aamodt, Solveig (2018). The Ability to Influence: A Comparative Analysis of the Role of Advocacy Coalitions in Brazilian Climate Politics. Review of Policy Research. ISSN 1541-132X. 35(3), s. 372–397. doi: 10.1111/ropr.12282.
 • Aamodt, Solveig (2018). Environmental Ministries as Climate Policy Drivers: Comparing Brazil and India. The Journal of environment & development. ISSN 1070-4965. 27(4), s. 355–381. doi: 10.1177/1070496518791221.
 • Aamodt, Solveig & Stensdal, Iselin Phoebe (2017). Seizing policy windows: Policy Influence of climate advocacy coalitions in Brazil, China, and India, 2000?2015. Global Environmental Change. ISSN 0959-3780. 46, s. 114–125. doi: 10.1016/j.gloenvcha.2017.08.006. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aamodt, Solveig (2015). To be – or not to be – a low-carbon economy: a decade of climate politics in Brazil. I Bang, Guri; Underdal, Arild & Andresen, Steinar E (Red.), The Domestic Politics of Global Climate Change: Key Actors in International Climate Cooperation . Edward Elgar Publishing. ISSN 9781784714925. s. 25–48. doi: 10.4337/9781784714932.00007.

Se alle arbeider i Cristin

 • Aamodt, Solveig & Hermansen, Erlend Andre T. (2020). Mercosur-avtalen truer Amazonas. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Aamodt, Solveig; Jensen, Elisabeth Schøyen; Hermansen, Erlend Andre T. & Leiren, Merethe Dotterud (2020). The bumpy road to low-carbon transportation: Comparing Norway’s policies on biofuels and electrification of vehicles .
 • Aamodt, Solveig & Hermansen, Erlend Andre T. (2019). Regnskogen under press.
 • Aamodt, Solveig & Hermansen, Erlend Andre T. (2019). Ny sjef gir mer avskoging . KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO.
 • Standal, Karina; Aamodt, Solveig; Sælen, Håkon & Andrew, Robbie (2019). Indian prime minister Modi is re-elected. What now for climate policy and mitigation? KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO.
 • Aamodt, Solveig & Hermansen, Erlend Andre T. (2018). Valgbomba i Brasil sender klimapolitiske bølger til Norge. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO.
 • Aamodt, Solveig & Hermansen, Erlend Andre T. (2018). Brasils nye president vil føre en klimapolitikk som øker avskogingen og svekker urfolks rettigheter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Aamodt, Solveig & Stensdal, Iselin Phoebe (2017). Klimastrategene i Brasil, India og Kina. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO.
 • Aamodt, Solveig (2017). Understanding the BASICs – Explaining cooperation among large developing countries in international climate negotiations.
 • Aamodt, Solveig (2017). Understanding the BASICs: Cooperation among Emerging Powers in International Climate Negotiations.
 • Stensdal, Iselin Phoebe & Aamodt, Solveig (2016). Advocacy colation's influence on cliamte policy-making: Comparative analysis on Brazil, China and India, 2000-2015.
 • Stensdal, Iselin Phoebe & Aamodt, Solveig (2016). Brazil, China and India: domestic climate change-framings.
 • Aamodt, Solveig (2015). Brazilian Climate Policy 2004-2014 – From Green to Black Emissions.
 • Aamodt, Solveig (2015). Stem fram det grønne skiftet! NRK Ytring.
 • Aamodt, Solveig (2015). Valgstafett. [TV]. NRK2 .
 • Aamodt, Solveig (2015). Valg 2015. [TV]. NRK1 fra Ålesund.
 • Aamodt, Solveig (2015). Ett år med Modi. Klima. ISSN 1504-8136.
 • Aamodt, Solveig (2015). From green to black emissions?: Conflicting interests between climate and energy policies in Brazil.
 • Aamodt, Solveig (2015). Political interests and deforestation in Brazil.
 • Aamodt, Solveig (2014). Brasil: Fram, og tilbake igjen. Klima. ISSN 1504-8136.
 • Aamodt, Solveig (2014). Klima og geopolitikk: Hvordan endrer klimapolitikken maktbalansen i verden?
 • Aamodt, Solveig (2014). NRK Radio - Temadag: Brasil. [Radio]. NRK P2.
 • Aamodt, Solveig (2014). Grønn etterspørsel gir grønnere tilbud. NRK Ytring.
 • Aamodt, Solveig (2014). From green to black emissions in Brazil?: The energy policy transition of an emerging oil exporter.
 • Aamodt, Solveig (2013). Mens de venter på lokmotivene. Klima. ISSN 1504-8136.
 • Aamodt, Solveig (2013). Klimajoker i Brasil. Klima. ISSN 1504-8136. s. 8–9.
 • Aamodt, Solveig (2013). A capacidade de influenciar: impulsores e barreiras nos processos de politicas climaticas nos paises do BASIC.
 • Aamodt, Solveig (2013). Ability to influence - Stakeholders in climate policy processes in the BASIC countries.
 • Bang, Guri; Stensdal, Iselin Phoebe & Aamodt, Solveig (2012). Gigantene avgjør i Doha. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Aamodt, Solveig (2012). Ikke akkurat BASIC.
 • Aamodt, Solveig (2012). Comparing climate change mitigation policy processes in the BASIC countries.
 • Aamodt, Solveig & Boasson, Elin Lerum (2008). 'Explaining change in the EU’s positions on procedural justice in global climate governance' .
 • Linnerud, Kristin; Aamodt, Solveig; Lund, Marianne Tronstad; Tønnesen, Anders; Farstad, Fay Madeleine & Daloz, Anne Sophie (2020). Helhetlig kunnskapsgrunnlag for klima og naturmangfold. CICERO.
 • Aamaas, Borgar; Stange, Erik; Aamodt, Solveig; Sandstad, Marit; Schwingshackl, Clemens & Setsaas, Trine Hay [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2020). Hva innebærer FNs klimapanels spesialrapporter om landarealer, hav og is og Naturpanelets globale rapport for Oslo. CICERO.
 • Aamodt, Solveig; Aakre, Stine; Gullberg, Anne Therese; Bang, Guri; Aaheim, Asbjørn & Glomsrød, Solveig [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Geopolitiske virkninger av lavutslippssamfunnet. CICERO Senter for klimaforskning.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. juni 2017 10:26 - Sist endret 27. okt. 2017 13:06