solveaa

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Aamodts faglige interesseområder er i hovedsak komparative analyser av klimapolitikk i store utviklingland, spesielt Brasil og India. Hennes forskningsinteresser inkluderer nasjonal og internasjonal klima- og energipolitikk, med spesielt fokus på BASIC-landene (Brasil, Sør-Afrika, India og Kina), samt internasjonalt klimasamarbeid. Innenfor Europastudier er Aamodts hovedfokus på relasjonene mellom EU og BASIC-landene in internasjonale og nasjonale klimapolitikk prosesser, og disse partenes forståelse, og bruk av klimarettferdighet.

Bakgrunn

Aamodt har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2010, og vil i løpet av høsten 2017 levere sin PhD-avhandling med arbeidstittel «Large developing countries in international climate politics: Policy actors, coalitions, and cooperation» til Institutt for statsvitenskap, UiO.

I tillegg til å jobbe på ARENA, jobber hun som forsker på CICERO Senter for klimaforskning.

Prosjekter

Aamodts forskning på ARENA er finansiert av GLOBUS-prosjektet, der hun analyserer rettferdighetsaspekter i forholdet mellom EU og Brasil innenfor det internasjonale klimaregimet. 

Emneord: Komparativ politikk, Internasjonal politikk, Klimapolitikk, Store utviklingsland, EU og klimarettferdighet
Publisert 9. juni 2017 10:26 - Sist endret 27. okt. 2017 13:06