Nicole Ostrand

Postdoktor
Bilde av Nicole Ostrand
English version of this page
Mobiltelefon +44 7934 56 7324
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30A 0373 Oslo
Postadresse Pb 1143 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Nicole (Nik) har interesse for immigrasjons- og asylpolitikk, ekstern-territoriell migrasjonskontroll, transnasjonal migrasjonskontroll og mellomstatlig samarbeid, førstelinjeimplementering, mobilitetsulikhet, og migrasjonsrelatert fengsling og deportering. Hun er spesielt interessert i hvordan mellomledere og de som jobber i førstelinjen fra ulike stater forhandler og implementerer politikk innen migrasjonskontroll.

Bakgrunn

Nik har en PhD i Migrasjonsstudier fra University of Sussex (2020), en mastergrad i menneskerettigheter fra Mahidol University (2013), og en bachelorgrad i psykologi fra University of Wisconsin-Madison (2008).

Hun er dessuten forsker ved Sussex Centre for Migration Studies (SCMR), og redaktørassistent ved Journal of Ethnic and Migration Studies (JEMS).

Før doktorgraden jobbet Nik som prosjektkoordinator i Thailand med Strengthening Human Rights for Rohingya Project, og var konsulent Centre for Migration Studies of New York, hvor hun skrev om USA og Europas respons på den syriske flyktningkrisen, statsløse Rohyngiaflyktninger, og Australias ekstern-territorielle migrasjonsmekanismer.

Prosjekter

På ARENA jobber Nik med Deporting Foreigners: Contested Norms in International Practice (NORMS) prosjektet. Hennes fokus retter seg mot Frontex og hvordan normer innen deportering blir fremforhandlet og utfordret av myndighetspersoner i førstelinjen på tvers av landegrenser.

Tidligere har hun forsket på Storbritannias ekstern-territorielle håndtering (2015-2020), og jobbet med forskning og påvirkning for å styrke statsløse Rohyngiaflyktninger i Sørøst-Asias rettigheter (2012-2014).  

Emneord: EU, Innvandring, Internasjonalt samarbeid, Ulikhet

Utvalgte publikasjoner

Annet 

Publisert 13. mars 2022 15:43 - Sist endret 13. mars 2022 16:04