Jan Pesl

Stipendiat
Bilde av Jan  Pesl
English version of this page
Telefon +47 22 85 88 38
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30A 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1143 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Jan Pesl er en av tre ARENA-stipendiater som er tilknyttet PLATO-prosjektet, et internasjonalt PhD-nettverk (MSCA-ITN) bestående av en gruppe PhD-kandidater som alle bidrar til et overordnet forskningsspørsmål: Har EUs demokratiske legitimitet blir svekket som en følge av den politiske håndteringen av finanskrisen?

Pesls akademiske hovedinteresse er innen pragmatisk og kulturell kritisk sosiologi, som undersøker hvordan mennesker konstruerer hva de finner rettferdig og legitimt. 

Bakgrunn

Pesl har en mastergrad i sosiologi og en bachelor i internasjonale relasjoner og sosiologi fra Masaryk University i Tsjekkia. Ved siden av masterprogrammet har han også tilbrakt et år ved Universitetet i Bergen hvor han studerte systemdynamikk.  

Publisert 1. sep. 2017 09:38 - Sist endret 8. okt. 2019 13:44