Jan Pesl

Stipendiat
Bilde av Jan  Pesl
English version of this page
Telefon +47 22 85 88 38
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30A 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1143 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Jan Pesl er en av tre ARENA-stipendiater som er tilknyttet PLATO-prosjektet, et internasjonalt PhD-nettverk (MSCA-ITN) bestående av en gruppe PhD-kandidater som alle bidrar til et overordnet forskningsspørsmål: Har EUs håndteringen av finanskrisen ført til en krise i politiske legitimitet?

Pesls akademiske hovedinteresse er innen den såkalte 'social data science' som blender samfunnsvitenskapelige tilnærminger og avansert kvantitativ analyse av ustrukturerte data. 

Bakgrunn

Pesl har en mastergrad i sosiologi og en bachelor i internasjonale relasjoner og sosiologi fra Masaryk University i Tsjekkia. Ved siden av masterprogrammet har han også tilbrakt et år ved Universitetet i Bergen hvor han studerte systemdynamikk som handler om modelbasert analyse av offentlig politikk.  

Publisert 1. sep. 2017 09:38 - Sist endret 15. juni 2020 18:00