Guri Rosén

Forsker
Bilde av Guri Rosén
English version of this page
Telefon 22 85 87 12
Mobiltelefon +47-98065174
Brukernavn
Besøksadresse ARENA Senter for europaforskning Sognsveien 68 0855 Oslo
Postadresse ARENA - Senter for europaforskning PB 1143 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Guri Roséns interesser er i hovedsak EUs eksterne handelspolitikk, EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk og Europaparlamentets innflytelse innenfor disse to områdene.

Bakgrunn

Rosén er førsteamanuensis ved OsloMet. Hun er tidligere postdoktor og stipendiat ved ARENA, og avla doktorgraden i januar 2015. Rosén har mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og MSc i sosiologi fra University of Oxford.

Prosjekter

Guri Rosén er tilknyttet ARENA gjennom EU3D.

Hun startet i februar 2015 opp et postdoktorprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd. Tittelen på prosjektet er: From Zero to Hero - Explaining the European Parliament's Influence on EU external trade policy.

Fra 2015-2016 var Rosén basert ved Universitetet i Gøteborg på Senter for europaforskning (CERGU).  

Sammendrag av prosjektet:

EU er verdens største og mektigste handelsblokk. Derfor er EUs handelspolitikk også Unionens viktigste utenrikspolitiske instrument. For øyeblikket er EUs rolle som internasjonal handelsaktør under betydelig press. Ikke bare er den kinesiske økonomien forventet å vokse seg større enn i den vestlige delen av verden. Finanskrisen har også gjort at forventningene til EUs handelspolitikk har vokst.

I tillegg til disse eksterne faktorene, er EUs handelspolitikk også utsatt for økt press på hjemmebane. Lisboatraktaten ga Europaparlamentet betydelig makt over utforming av EUs handelspolitikk. At parlamentet nå kan være med å bestemme over handelslovgivning og ha veto over internasjonale handelsavtaler har utløst en liten revolusjon på feltet. Spørsmålet er i hvilken retning Europaparlamentet vil ta EUs handelspolitikk?

Europaparlamentet har tradisjonelt vært en forkjemper for menneskerettigheter, demokrati og bærekraftig utvikling. Samtidig griper internasjonal handelspolitikk direkte inn i hverdagen til mange av Europas innbyggere. Dermed er det ikke usannsynlig at europaparlamentarikerne blir forkjempere for egne, nasjonale velgere. Uansett vil dette sette sitt preg på EUs handelspolitikk.

Europaparlamentet kan bidra til å øke nasjonale forskjeller og dermed komplisere internasjonale forhandlinger ytterligere. Eller det kan, gjennom sitt engasjement for handelsrelaterte problemstillinger, trekke handel nærmere EUs utenrikspolitikk. Målet med dette prosjektet er å forklare Europaparlamentets nye rolle i EUs handelspolitikk. Det vil også bidra til en bedre forståelse av hva vi kan forvente oss av EU som internasjonal handelsaktør i årene fremover.

Emneord: EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk, Europaparlamentet, Europeisk integrasjon, Institusjoner, EU

Publikasjoner

 • Rosén, G. (2018). 'Contestation and co-optation: why secrecy in EU external relations varies', West European Politics, 41(4): 933-957.
 • Rosén, G. (2018). 'The European Parliament', in Khorana, S. & Garcia, M. (eds.) Handbook on the EU and International Trade. Cheltenham: Edward Elgar Publishing: 117-134. 
 • Rosén, G. &Tørnblad, S. (2018). 'How does expert knowledge travel between EU institutions? The case of the Transatlantic Trade and Investment Partnership', European Politics and Society, Early view.
 • Rosén, G. & Raube, K. (2018). 'Influence beyond formal powers: The parliamentarisation of European Union security policy', British Journal of Politics and International Relations, 20(1): 69-83.
 • Rosén, G. (2017). 'The impact of norms on political decision-making: how to account for the European Parliament’s empowerment in EU external trade policy', Journal of European Public Policy24(10): 1450-1470. 
 • Rosén, G. & Stie, A.E. (2017). 'Not Worth the Net Worth? The Democratic Dilemmas of Privileged Access to Information', Politics and Governance. 5(3): 51-61.
 • Olsen, E. D., Rosén, G. & Trondal, J. (2017). Hvordan virker EU? Institusjoner og politiske prosesser. Oslo: Universitetsforlaget. 
 • Rosén, G. (2016). 'A match made in heaven? explaining patterns of cooperation between the Commission and the European Parliament'. Journal of European Integration38(4), s. 409-427.
 • Rosén, G. (2016). 'Kampen for innflytelse: Europaparlamentets påvirkning på EUs utenrikspolitikk', Norsk Statsvitenskapelige Tidsskrift, 31(4), s. 343-362. 
 • Sjursen, H. & Rosén, G. (2016) 'Arguing Sanctions. On the EU's Response to the Crisis in Ukraine', Journal of Common Market Studies, Early view.
 • Riddervold, M. & Rosén, G. (2016). 'Trick and treat: how the Commission and the European Parliament exert influence in EU foreign and security policies'. Journal of European Integration. 38(4), s. 687-702. 
 • Rosén, G. (2015). 'EU Confidential: The European Parliament's Involvement in EU Security and Defence Policy'.  Journal of Common Market Studies.  ISSN 0021-9886.  53(2), s 383- 398. 
 • Rosén, G. (2015) 'Striving for Influence: The European Parliament in EU Foreign Policy', ARENA Report, 2/15. 
 • Riddervold, M. & Rosén, G. (2015). Beyond Intergovernmental Cooperation: The Influence of the European Parliament and the Commission on EU Foreign and Security Policies.  European Foreign Affairs Review.  ISSN 1384-6299. 20(3), s 399- 417.
 • Rosén, G. (2014) 'A Budgetary Advance: The European Parliament's Growing Role in EU Foreign Policy', ARENA Working Paper, 9/14.
 • Rosén, G. (2014) 'Secrecy versus Accountability: Parliamentary Scrutiny of EU Security and Defence Policy', ARENA Working Paper, 1/14.
 • Rosén, G. (2011) 'Can You Keep a Secret? How the European Parliament Got Access to Sensitive Documents in the Area of Security and Defence', RECON Working Papers, 2011/22.
 • Trenz, H.-J., Conrad, M. and Rosén, G. (2009) 'Impartial mediator or critical watchdog? The role of Political Journalism in EU-constitution-making', Comparative European Politics 7(3), 342-363.
 • Rosén, G. (2008) 'Parliamentary Control of European Security Policy: Why, Who and How?', CFSP Forum, Vol. 6, No. 2, pp. 9-12.
 • Olsen, Espen D. H. & Rosén, Guri (2021). The EU’s Response to the Financial Crisis’, In Marianne Riddervold; Jarle Trondal & Akasemi Newsome (ed.),  The Palgrave Handbook of EU Crises.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-51790-8.  19.  s 381 - 400
 • Rosén, Guri & Stie, Anne Elisabeth (2020). Balancing seclusion and inclusion: EU trilogues and democratic accountability. Journal of European Public Policy.  ISSN 1350-1763.  s 1- 22 . doi: 10.1080/13501763.2020.1858326
 • Fossum, John Erik & Rosén, Guri (2019). Off or on field? The multilevel parliamentary field of EU external relations, In Kolja Raube; Meltem Müftüler-Bac & Jan Wouters (ed.),  Parliamentary Cooperation and Diplomacy in EU External Relations.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781786438850.  Chapter 1.
 • Rosén, Guri (2019). Proving their worth? The transatlantic trade and investment partnership and the members of the european parliament. Politics and Governance.  ISSN 2183-2463.  7(3), s 266- 278 . doi: 10.17645/pag.v7i3.2225 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rosén, Guri & Neuhold, Christine (2019). Introduction to “Out of the Shadows, Into the Limelight: Parliaments and Politicisation”. Politics and Governance.  ISSN 2183-2463.  7(3), s 220- 226 . doi: 10.17645/pag.v7i3.2443 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rosén, Guri & Tørnblad, Silje Hexeberg (2019). How does expert knowledge travel between EU institutions? The case of the Transatlantic Trade and Investment Partnership., In Eva Krick & Cathrine Holst (ed.),  Experts and Democratic Legitimacy. Tracing the Social Ties of Expert Bodies in Europe.  Routledge.  ISBN 9780367427535.  Chapter 7.
 • Riddervold, Marianne & Rosén, Guri (2018). Unified in response to rising powers? China, Russia and EU-US relations. Journal of European Integration.  ISSN 0703-6337.  40(5), s 555- 570 . doi: 10.1080/07036337.2018.1488838 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rosen, Guri (2018). Contestation and co-optation: why secrecy in EU external relations varies. Western European Politics.  ISSN 0140-2382.  41(4), s 933- 957 . doi: 10.1080/01402382.2017.1413217 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Rosén, Guri (2018). The European Parliament, In Khorana Sangeeta & Maria J. Garcia (ed.),  Handbook on the EU and International Trade.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781785367465.  6.
 • Rosen, Guri & Raube, Kolja (2018). Influence beyond formal powers: The parliamentarisation of European Union security policy. British Journal of Politics & International Relations.  ISSN 1369-1481.  20(1), s 69- 83 . doi: 10.1177/1369148117747105 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Rosén, Guri & Tørnblad, Silje Hexeberg (2018). How does expert knowledge travel between EU institutions? The case of the Transatlantic Trade and Investment Partnership. European Politics and Society.  ISSN 2374-5118. . doi: 10.1080/23745118.2018.1515870 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Rosen, Guri (2017). The impact of norms on political decision-making: how to account for the European Parliament?s empowerment in EU external trade policy. Journal of European Public Policy.  ISSN 1350-1763.  24(10), s 1450- 1470 . doi: 10.1080/13501763.2016.1227357 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rosen, Guri & Stie, Anne Elisabeth (2017). Not Worth the Net Worth? The Democratic Dilemmas of Privileged Access to Information. Politics and Governance.  ISSN 2183-2463.  5(3), s 51- 61 . doi: 10.17645/pag.v5i3.946 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sjursen, Helene & Rosen, Guri (2017). Arguing sanctions: on the EU's response to the crisis in Ukraine. Journal of Common Market Studies.  ISSN 0021-9886.  55(1), s 20- 36 . doi: 10.1111/jcms.12443
 • Riddervold, Marianne & Rosen, Guri (2016). Trick and treat: how the Commission and the European Parliament exert influence in EU foreign and security policies. Journal of European Integration.  ISSN 0703-6337.  38(6), s 687- 702 . doi: 10.1080/07036337.2016.1178737
 • Rosen, Guri (2016). A match made in heaven? explaining patterns of cooperation between the Commission and the European Parliament. Journal of European Integration.  ISSN 0703-6337.  38(4), s 409- 424 . doi: 10.1080/07036337.2016.1141903
 • Rosen, Guri (2016). Kampen for innflytelse: Europaparlamentets påvirkning på EUs utenrikspolitikk. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  31(4), s 343- 362 . doi: 10.18261/issn.1504-2936-2016-04-03
 • Rosen, Guri (2015). EU Confidential: The European Parliament's Involvement in EU Security and Defence Policy. Journal of Common Market Studies.  ISSN 0021-9886.  53(2), s 383- 398 . doi: 10.1111/jcms.12154
 • Rosen, Guri & Riddervold, Marianne (2015). Beyond Intergovernmental Cooperation: The Influence of the European Parliament and the Commission on EU Foreign and Security Policies. European Foreign Affairs Review.  ISSN 1384-6299.  20(3), s 399- 417
 • Trenz, Hans-Jørg; Rosen, Guri & Conrad, Maximilian (2009). Impartial mediator or critical watchdog? The role of Political Journalism in EU-constitution-making. Comparative European Politics.  ISSN 1472-4790.  7(3), s 342- 363
 • Rosen, Guri (2008). Parliamentary Control of European Security policy: Why, Who and How?. CFSP Forum.  ISSN 1996-1782.  6(2), s 9- 12

Se alle arbeider i Cristin

 • Olsen, Espen Daniel Hagen; Rosén, Guri & Trondal, Jarle (2020). Hvordan virker EU? Institusjoner og politiske prosesser, 2. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215042787.  230 s.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen; Trondal, Jarle & Rosen, Guri (2017). Hvordan virker EU? Institusjoner og politiske prosesser. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02634-3.  219 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rosén, Guri (2019, 27. mai). Dagsnytt18. [Radio].  NRK.
 • Rosén, Guri (2019, 22. mai). Dagsnytt18. [Radio].  NRK.
 • Rosén, Guri (2019, 26. mai). Dagsrevyen. [TV].  NRK.
 • Rosén, Guri (2019, 27. mai). De store partiene blødde i EU-valget. Men konsekvensene kan bli størst i enkeltland, mener eksperter.  Aftenposten.
 • Rosén, Guri (2019, 09. oktober). Disse tre kvinnene vil ruste opp EU for å stå imot USA og Kina.  Dagens Næringsliv.
 • Rosén, Guri (2019, 27. mai). Her og nå. [Radio].  NRK.
 • Rosén, Guri (2019, 28. mai). Nye bølgjer i EU.  Klassekampen.
 • Rosén, Guri (2019, 27. mai). Nyhetsmorgen. [Radio].  NRK.
 • Rosén, Guri (2019). 'Riders on the Storm: EU Foreign Policy in an Age of American Withdrawal'.
 • Rosén, Guri (2019, 24. mai). Stanghelle på fredag. [Radio].  NRK.
 • Rosén, Guri (2019, 27. mai). TV2 Nyheter. [TV].  TV2.
 • Rosén, Guri & Meissner, Katharina (2019). Becoming transnational in EU trade policy? How intra-parliamentary groups mediate inter-parliamentary relations.
 • Rosén, Guri & Meissner, Katharina (2019). 'Competitors or Allies? Politicization and the Interaction Between National Parliaments and the European Parliament in EU External Affairs'.
 • Fossum, John Erik & Rosen, Guri (2018). Session 5 – European Referendums II: Norway’s (Non)Accession Referendums.
 • Rosén, Guri (2018). Cooperation and/or competition in EU trade policy.
 • Rosén, Guri (2018). 'Exploring interaction between national parliaments and the European Parliament in EU external affairs.
 • Rosén, Guri (2018). What characterises parliamentary responses to expertisation? A study of the European Parliament.
 • Rosén, Guri & Riddervold, Marianne (2018). Europe’s Reaction to the American Decline.
 • Rosen, Guri & Stie, Anne Elisabeth (2018). What characterizes parliamentary responses to expertization? A study of the European Parliament.
 • Riddervold, Marianne & Rosen, Guri (2017). Unified in response to rising powers? China, Russia and transatlantic relations.
 • Rosen, Guri (2017). ' From zero to hero? The European Parliament’s new role in EU External Relations'.
 • Rosen, Guri (2017). An Exceptional Cleavage? Trade Policy in the European Parliament. Vis sammendrag
 • Rosén, Guri (2017). An exceptional cleavage? National interests in EU external trade policy.
 • Rosen, Guri (2017). Proving Its Worth? Parliamentarisation of EU Trade Policy and Its Effects.
 • Rosen, Guri (2017). Session on Secrecy Dilemma: Parliamentary Oversight and Public Access to Information.
 • Rosen, Guri (2017). To protect or to serve? How MEPs respond to trade politicization.
 • Rosen, Guri (2016). An agent of politicization? The role of the European Parliament in the debate on TTIP.
 • Rosen, Guri (2016). An agent of politicization? The role of the European Parliament in the debate on TTIP.
 • Rosen, Guri (2016). An agent of politicization? The role of the European Parliament in the debate on TTIP.
 • Rosen, Guri (2016). An agent of politicization? The role of the European Parliament in the debate on TTIP.
 • Rosen, Guri (2016). Making the EU do right? The European Parliament’s impact on EU foreign policy.
 • Rosen, Guri (2016). Making the EU do right? The European Parliament’s impact on EU foreign policy..
 • Rosen, Guri (2016). Politics of TTIP.
 • Rosen, Guri & Stie, Anne Elisabeth (2016). Not Worth the Net Worth? The Democratic Dilemmas of Privileged Access to Documents.
 • Rosen, Guri & Stie, Anne Elisabeth (2016). Not Worth the Net Worth? The Democratic Dilemmas of Privileged Access to Documents.
 • Sjursen, Helene & Rosen, Guri (2016). Not so weak and divided after all?: Making sense of the EU’s responses to the crisis in Ukraine.
 • Stie, Anne Elisabeth & Rosen, Guri (2016). Accountability in EU security and defence.
 • Tørnblad, Silje Hexeberg & Rosen, Guri (2016). How Does Knowledge Travel in EU Policy-Making Processes? The Case of TTIP.
 • Rosen, Guri (2015). Parliamentarisation of EU foreign policy: What kind of influence?.
 • Rosen, Guri (2015). Secrecy and Its Democratic Challenges in the European Union: The Cases of Security and Economic Governance.
 • Rosen, Guri (2015). Striving for Influence: The European Parliament in EU Foreign Policy. ARENA report. 2.
 • Rosen, Guri (2015). Supranational (Co)Sponsors? Explaining the Commission's Growing Support for Empowering the European Parliament in Trade Policy.
 • Rosen, Guri (2015). Supranational (Co)Sponsors? Explaining the Commission's Growing Support for Empowering the European Parliament in Trade Policy.
 • Sjursen, Helene & Rosen, Guri (2015). Not so weak and divided after all? Making sense of the EU's responses to the crisis in Ukraine.
 • Stie, Anne Elisabeth & Rosen, Guri (2015). Accountability in EU security and defence.
 • Riddervold, Marianne & Rosen, Guri (2014). More than intergovernmentalism? Decision-making in EU foreign policy.
 • Rosen, Guri (2014). Secrecy versus Accountability: Parliamentary Scrutiny of EU Security and Defense Policy. ARENA Working Papers. 1.
 • Rosen, Guri & Stie, Anne Elisabeth (2014). Elite Versus Democratic Accountability in the Area of EU Security and Defence.
 • Rosen, Guri (2011). A secret worth keeping? The European Parliament’s access to documents in the area of security and defence policy.
 • Rosen, Guri (2011). Can You Keep a Secret? How the European Parliament got Access to Sensitive Documents in the Area of Security and Defence.
 • Rosen, Guri (2011). Can you keep a secret? How the European Parliament got access to sensitive documents in the area of security and defence.
 • Rosen, Guri (2007). Developing a European public sphere. The exprimetalist approach assessed.
 • Rosen, Guri; Trenz, Hans-Jørg & Conrad, Maxmillian (2007). The interpretative Moment of European Journalism: The impact of Media Voice in the ratification process.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. nov. 2019 10:27 - Sist endret 25. nov. 2019 10:31

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter