Guri Rosén

Forsker
Bilde av Guri Rosén
English version of this page
Telefon 22 85 87 12
Mobiltelefon +47-98065174
Brukernavn
Besøksadresse ARENA Senter for europaforskning Sognsveien 68 0855 Oslo
Postadresse ARENA - Senter for europaforskning PB 1143 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Guri Roséns interesser er i hovedsak EUs eksterne handelspolitikk, EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk og Europaparlamentets innflytelse innenfor disse to områdene.

Bakgrunn

Rosén er førsteamanuensis ved OsloMet. Hun er tidligere postdoktor og stipendiat ved ARENA, og avla doktorgraden i januar 2015. Rosén har mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og MSc i sosiologi fra University of Oxford.

Prosjekter

Guri Rosén er tilknyttet ARENA gjennom EU3D.

Hun startet i februar 2015 opp et postdoktorprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd. Tittelen på prosjektet er: From Zero to Hero - Explaining the European Parliament's Influence on EU external trade policy.

Fra 2015-2016 var Rosén basert ved Universitetet i Gøteborg på Senter for europaforskning (CERGU).  

Sammendrag av prosjektet:

EU er verdens største og mektigste handelsblokk. Derfor er EUs handelspolitikk også Unionens viktigste utenrikspolitiske instrument. For øyeblikket er EUs rolle som internasjonal handelsaktør under betydelig press. Ikke bare er den kinesiske økonomien forventet å vokse seg større enn i den vestlige delen av verden. Finanskrisen har også gjort at forventningene til EUs handelspolitikk har vokst.

I tillegg til disse eksterne faktorene, er EUs handelspolitikk også utsatt for økt press på hjemmebane. Lisboatraktaten ga Europaparlamentet betydelig makt over utforming av EUs handelspolitikk. At parlamentet nå kan være med å bestemme over handelslovgivning og ha veto over internasjonale handelsavtaler har utløst en liten revolusjon på feltet. Spørsmålet er i hvilken retning Europaparlamentet vil ta EUs handelspolitikk?

Europaparlamentet har tradisjonelt vært en forkjemper for menneskerettigheter, demokrati og bærekraftig utvikling. Samtidig griper internasjonal handelspolitikk direkte inn i hverdagen til mange av Europas innbyggere. Dermed er det ikke usannsynlig at europaparlamentarikerne blir forkjempere for egne, nasjonale velgere. Uansett vil dette sette sitt preg på EUs handelspolitikk.

Europaparlamentet kan bidra til å øke nasjonale forskjeller og dermed komplisere internasjonale forhandlinger ytterligere. Eller det kan, gjennom sitt engasjement for handelsrelaterte problemstillinger, trekke handel nærmere EUs utenrikspolitikk. Målet med dette prosjektet er å forklare Europaparlamentets nye rolle i EUs handelspolitikk. Det vil også bidra til en bedre forståelse av hva vi kan forvente oss av EU som internasjonal handelsaktør i årene fremover.

Emneord: EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk, Europaparlamentet, Europeisk integrasjon, Institusjoner, EU

Publikasjoner

 • Rosén, G. (2018). 'Contestation and co-optation: why secrecy in EU external relations varies', West European Politics, 41(4): 933-957.
 • Rosén, G. (2018). 'The European Parliament', in Khorana, S. & Garcia, M. (eds.) Handbook on the EU and International Trade. Cheltenham: Edward Elgar Publishing: 117-134. 
 • Rosén, G. &Tørnblad, S. (2018). 'How does expert knowledge travel between EU institutions? The case of the Transatlantic Trade and Investment Partnership', European Politics and Society, Early view.
 • Rosén, G. & Raube, K. (2018). 'Influence beyond formal powers: The parliamentarisation of European Union security policy', British Journal of Politics and International Relations, 20(1): 69-83.
 • Rosén, G. (2017). 'The impact of norms on political decision-making: how to account for the European Parliament’s empowerment in EU external trade policy', Journal of European Public Policy24(10): 1450-1470. 
 • Rosén, G. & Stie, A.E. (2017). 'Not Worth the Net Worth? The Democratic Dilemmas of Privileged Access to Information', Politics and Governance. 5(3): 51-61.
 • Olsen, E. D., Rosén, G. & Trondal, J. (2017). Hvordan virker EU? Institusjoner og politiske prosesser. Oslo: Universitetsforlaget. 
 • Rosén, G. (2016). 'A match made in heaven? explaining patterns of cooperation between the Commission and the European Parliament'. Journal of European Integration38(4), s. 409-427.
 • Rosén, G. (2016). 'Kampen for innflytelse: Europaparlamentets påvirkning på EUs utenrikspolitikk', Norsk Statsvitenskapelige Tidsskrift, 31(4), s. 343-362. 
 • Sjursen, H. & Rosén, G. (2016) 'Arguing Sanctions. On the EU's Response to the Crisis in Ukraine', Journal of Common Market Studies, Early view.
 • Riddervold, M. & Rosén, G. (2016). 'Trick and treat: how the Commission and the European Parliament exert influence in EU foreign and security policies'. Journal of European Integration. 38(4), s. 687-702. 
 • Rosén, G. (2015). 'EU Confidential: The European Parliament's Involvement in EU Security and Defence Policy'.  Journal of Common Market Studies.  ISSN 0021-9886.  53(2), s 383- 398. 
 • Rosén, G. (2015) 'Striving for Influence: The European Parliament in EU Foreign Policy', ARENA Report, 2/15. 
 • Riddervold, M. & Rosén, G. (2015). Beyond Intergovernmental Cooperation: The Influence of the European Parliament and the Commission on EU Foreign and Security Policies.  European Foreign Affairs Review.  ISSN 1384-6299. 20(3), s 399- 417.
 • Rosén, G. (2014) 'A Budgetary Advance: The European Parliament's Growing Role in EU Foreign Policy', ARENA Working Paper, 9/14.
 • Rosén, G. (2014) 'Secrecy versus Accountability: Parliamentary Scrutiny of EU Security and Defence Policy', ARENA Working Paper, 1/14.
 • Rosén, G. (2011) 'Can You Keep a Secret? How the European Parliament Got Access to Sensitive Documents in the Area of Security and Defence', RECON Working Papers, 2011/22.
 • Trenz, H.-J., Conrad, M. and Rosén, G. (2009) 'Impartial mediator or critical watchdog? The role of Political Journalism in EU-constitution-making', Comparative European Politics 7(3), 342-363.
 • Rosén, G. (2008) 'Parliamentary Control of European Security Policy: Why, Who and How?', CFSP Forum, Vol. 6, No. 2, pp. 9-12.
 • Rosén, Guri & Meissner, Katharina L. (2021). Who Teams up with the European Parliament? Examining Multilevel Party Cooperation in the European Union. Government and Opposition. ISSN 0017-257X. s. 1–22. doi: 10.1017/gov.2021.52. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rosén, Guri & Fossum, John Erik (2021). Referendums: Norway 1972 and 1994. I Smith, Julie (Red.), The Palgrave Handbook of European Referendums. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-55802-4. s. 449–468.
 • Olsen, Espen D. H. & Rosén, Guri (2021). The EU’s Response to the Financial Crisis’. I Riddervold, Marianne; Trondal, Jarle & Newsome, Akasemi (Red.), The Palgrave Handbook of EU Crises. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-51790-8. s. 381–400.
 • Rosén, Guri & Stie, Anne Elisabeth (2020). Balancing seclusion and inclusion: EU trilogues and democratic accountability. Journal of European Public Policy. ISSN 1350-1763. s. 1–22. doi: 10.1080/13501763.2020.1858326.
 • Rosén, Guri & Neuhold, Christine (2019). Introduction to “Out of the Shadows, Into the Limelight: Parliaments and Politicisation”. Politics and Governance. ISSN 2183-2463. 7(3), s. 220–226. doi: 10.17645/pag.v7i3.2443. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fossum, John Erik & Rosén, Guri (2019). Off or on field? The multilevel parliamentary field of EU external relations. I Raube, Kolja; Müftüler-Bac, Meltem & Wouters, Jan (Red.), Parliamentary Cooperation and Diplomacy in EU External Relations. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781786438850.
 • Rosén, Guri & Tørnblad, Silje Hexeberg (2019). How does expert knowledge travel between EU institutions? The case of the Transatlantic Trade and Investment Partnership. I Krick, Eva & Holst, Cathrine (Red.), Experts and Democratic Legitimacy. Tracing the Social Ties of Expert Bodies in Europe. Routledge. ISSN 9780367427535. doi: 10.1080/23745118.2018.1515870.
 • Rosén, Guri (2019). Proving their worth? The transatlantic trade and investment partnership and the members of the european parliament. Politics and Governance. ISSN 2183-2463. 7(3), s. 266–278. doi: 10.17645/pag.v7i3.2225. Fulltekst i vitenarkiv
 • Riddervold, Marianne & Rosén, Guri (2018). Unified in response to rising powers? China, Russia and EU-US relations. Journal of European Integration. ISSN 0703-6337. 40(5), s. 555–570. doi: 10.1080/07036337.2018.1488838. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rosén, Guri & Tørnblad, Silje Hexeberg (2018). How does expert knowledge travel between EU institutions? The case of the Transatlantic Trade and Investment Partnership. European Politics and Society. ISSN 2374-5118. doi: 10.1080/23745118.2018.1515870. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rosén, Guri (2018). The European Parliament. I Sangeeta, Khorana & Garcia, Maria J. (Red.), Handbook on the EU and International Trade. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781785367465.
 • Rosen, Guri & Raube, Kolja (2018). Influence beyond formal powers: The parliamentarisation of European Union security policy. British Journal of Politics & International Relations. ISSN 1369-1481. 20(1), s. 69–83. doi: 10.1177/1369148117747105. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rosen, Guri (2018). Contestation and co-optation: why secrecy in EU external relations varies. West European Politics. ISSN 0140-2382. 41(4), s. 933–957. doi: 10.1080/01402382.2017.1413217. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rosen, Guri (2017). The impact of norms on political decision-making: how to account for the European Parliament?s empowerment in EU external trade policy. Journal of European Public Policy. ISSN 1350-1763. 24(10), s. 1450–1470. doi: 10.1080/13501763.2016.1227357. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rosen, Guri & Stie, Anne Elisabeth (2017). Not Worth the Net Worth? The Democratic Dilemmas of Privileged Access to Information. Politics and Governance. ISSN 2183-2463. 5(3), s. 51–61. doi: 10.17645/pag.v5i3.946. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sjursen, Helene & Rosen, Guri (2017). Arguing sanctions: on the EU's response to the crisis in Ukraine. Journal of Common Market Studies. ISSN 0021-9886. 55(1), s. 20–36. doi: 10.1111/jcms.12443.
 • Rosen, Guri (2016). Kampen for innflytelse: Europaparlamentets påvirkning på EUs utenrikspolitikk. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 31(4), s. 343–362. doi: 10.18261/issn.1504-2936-2016-04-03.
 • Rosen, Guri (2016). A match made in heaven? explaining patterns of cooperation between the Commission and the European Parliament. Journal of European Integration. ISSN 0703-6337. 38(4), s. 409–424. doi: 10.1080/07036337.2016.1141903.
 • Riddervold, Marianne & Rosen, Guri (2016). Trick and treat: how the Commission and the European Parliament exert influence in EU foreign and security policies. Journal of European Integration. ISSN 0703-6337. 38(6), s. 687–702. doi: 10.1080/07036337.2016.1178737.
 • Rosen, Guri & Riddervold, Marianne (2015). Beyond Intergovernmental Cooperation: The Influence of the European Parliament and the Commission on EU Foreign and Security Policies. European Foreign Affairs Review. ISSN 1384-6299. 20(3), s. 399–417.
 • Rosen, Guri (2015). EU Confidential: The European Parliament's Involvement in EU Security and Defence Policy. Journal of Common Market Studies. ISSN 0021-9886. 53(2), s. 383–398. doi: 10.1111/jcms.12154.
 • Trenz, Hans-Jørg; Rosen, Guri & Conrad, Maximilian (2009). Impartial mediator or critical watchdog? The role of Political Journalism in EU-constitution-making. Comparative European Politics. ISSN 1472-4790. 7(3), s. 342–363.
 • Rosen, Guri (2008). Parliamentary Control of European Security policy: Why, Who and How? CFSP Forum. ISSN 1996-1782. 6(2), s. 9–12.

Se alle arbeider i Cristin

 • Olsen, Espen Daniel Hagen; Rosén, Guri & Trondal, Jarle (2020). Hvordan virker EU? Institusjoner og politiske prosesser, 2. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 9788215042787. 230 s.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen; Trondal, Jarle & Rosen, Guri (2017). Hvordan virker EU? Institusjoner og politiske prosesser. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02634-3. 219 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rosén, Guri & Stie, Anne Elisabeth (2021). If You Can’t Give Me Everything: Trilogues and Dilemmas of Accountability.
 • Rosén, Guri; Abazi, Vigjilenca & Adriaensen, Johan (2021). The European Parliament and Digital Trade.
 • Rosén, Guri (2019). Dagsrevyen. [TV]. NRK.
 • Rosén, Guri & Meissner, Katharina (2019). Becoming transnational in EU trade policy? How intra-parliamentary groups mediate inter-parliamentary relations .
 • Rosén, Guri (2019). Nye bølgjer i EU. [Avis]. Klassekampen.
 • Rosén, Guri & Meissner, Katharina (2019). 'Competitors or Allies? Politicization and the Interaction Between National Parliaments and the European Parliament in EU External Affairs'.
 • Rosén, Guri (2019). 'Riders on the Storm: EU Foreign Policy in an Age of American Withdrawal'.
 • Rosén, Guri (2019). Stanghelle på fredag. [Radio]. NRK.
 • Rosén, Guri (2019). TV2 Nyheter. [TV]. TV2.
 • Rosén, Guri (2019). Her og nå. [Radio]. NRK.
 • Rosén, Guri (2019). Nyhetsmorgen. [Radio]. NRK.
 • Rosén, Guri (2019). Dagsnytt18. [Radio]. NRK.
 • Rosén, Guri (2019). Dagsnytt18. [Radio]. NRK.
 • Rosén, Guri (2019). Disse tre kvinnene vil ruste opp EU for å stå imot USA og Kina. [Avis]. Dagens Næringsliv.
 • Rosén, Guri (2018). Cooperation and/or competition in EU trade policy.
 • Rosén, Guri & Riddervold, Marianne (2018). Europe’s Reaction to the American Decline.
 • Rosén, Guri (2018). 'Exploring interaction between national parliaments and the European Parliament in EU external affairs.
 • Rosén, Guri (2018). What characterises parliamentary responses to expertisation? A study of the European Parliament.
 • Fossum, John Erik & Rosen, Guri (2018). Session 5 – European Referendums II: Norway’s (Non)Accession Referendums.
 • Rosen, Guri & Stie, Anne Elisabeth (2018). What characterizes parliamentary responses to expertization? A study of the European Parliament.
 • Rosén, Guri (2017). An exceptional cleavage? National interests in EU external trade policy.
 • Rosen, Guri (2017). An Exceptional Cleavage? Trade Policy in the European Parliament.
 • Riddervold, Marianne & Rosen, Guri (2017). Unified in response to rising powers? China, Russia and transatlantic relations .
 • Rosen, Guri (2017). To protect or to serve? How MEPs respond to trade politicization.
 • Rosen, Guri (2016). Politics of TTIP.
 • Rosen, Guri (2016). An agent of politicization? The role of the European Parliament in the debate on TTIP.
 • Sjursen, Helene & Rosen, Guri (2016). Not so weak and divided after all?: Making sense of the EU’s responses to the crisis in Ukraine.
 • Rosen, Guri (2016). An agent of politicization? The role of the European Parliament in the debate on TTIP.
 • Rosen, Guri (2016). An agent of politicization? The role of the European Parliament in the debate on TTIP.
 • Rosen, Guri (2016). Making the EU do right? The European Parliament’s impact on EU foreign policy.
 • Rosen, Guri & Stie, Anne Elisabeth (2016). Not Worth the Net Worth? The Democratic Dilemmas of Privileged Access to Documents.
 • Rosen, Guri & Stie, Anne Elisabeth (2016). Not Worth the Net Worth? The Democratic Dilemmas of Privileged Access to Documents.
 • Tørnblad, Silje Hexeberg & Rosen, Guri (2016). How Does Knowledge Travel in EU Policy-Making Processes? The Case of TTIP.
 • Rosen, Guri (2016). An agent of politicization? The role of the European Parliament in the debate on TTIP.
 • Rosen, Guri (2016). Making the EU do right? The European Parliament’s impact on EU foreign policy.
 • Stie, Anne Elisabeth & Rosen, Guri (2016). Accountability in EU security and defence.
 • Stie, Anne Elisabeth & Rosen, Guri (2015). Accountability in EU security and defence.
 • Sjursen, Helene & Rosen, Guri (2015). Not so weak and divided after all? Making sense of the EU's responses to the crisis in Ukraine.
 • Rosen, Guri (2015). Parliamentarisation of EU foreign policy: What kind of influence?
 • Rosen, Guri (2015). Secrecy and Its Democratic Challenges in the European Union: The Cases of Security and Economic Governance.
 • Rosen, Guri (2015). Supranational (Co)Sponsors? Explaining the Commission's Growing Support for Empowering the European Parliament in Trade Policy.
 • Rosen, Guri (2015). Supranational (Co)Sponsors? Explaining the Commission's Growing Support for Empowering the European Parliament in Trade Policy.
 • Rosen, Guri & Stie, Anne Elisabeth (2014). Elite Versus Democratic Accountability in the Area of EU Security and Defence.
 • Riddervold, Marianne & Rosen, Guri (2014). More than intergovernmentalism? Decision-making in EU foreign policy.
 • Rosen, Guri (2011). Can you keep a secret? How the European Parliament got access to sensitive documents in the area of security and defence.
 • Rosen, Guri (2011). A secret worth keeping? The European Parliament’s access to documents in the area of security and defence policy.
 • Rosen, Guri (2015). Striving for Influence: The European Parliament in EU Foreign Policy. ARENA Centre for European Studies Oslo. ISSN 0807-3139.
 • Rosen, Guri (2014). Secrecy versus Accountability: Parliamentary Scrutiny of EU Security and Defense Policy. ARENA Centre for European Studies. 2014(1).
 • Rosen, Guri (2011). Can You Keep a Secret? How the European Parliament got Access to Sensitive Documents in the Area of Security and Defence. ARENA Working Paper 13/2011/ RECON Online Working Paper 2011/22.
 • Rosen, Guri (2007). Developing a European public sphere. The exprimetalist approach assessed. ARENA Report 4/07.
 • Rosen, Guri; Trenz, Hans-Jørg & Conrad, Maxmillian (2007). The interpretative Moment of European Journalism: The impact of Media Voice in the ratification process. RECON Report No. 2, ARENA Report 3/07.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. nov. 2019 10:27 - Sist endret 25. nov. 2019 10:31

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter