Guri Rosén

Forsker
Bilde av Guri Rosén
English version of this page
Telefon 22 85 87 12
Mobiltelefon +47-98065174
Brukernavn
Besøksadresse ARENA Senter for europaforskning Sognsveien 68 0855 Oslo
Postadresse ARENA - Senter for europaforskning PB 1143 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Guri Roséns interesser er i hovedsak EUs eksterne handelspolitikk, EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk og Europaparlamentets innflytelse innenfor disse to områdene.

Bakgrunn

Rosén er førsteamanuensis ved OsloMet. Hun er tidligere postdoktor og stipendiat ved ARENA, og avla doktorgraden i januar 2015. Rosén har mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og MSc i sosiologi fra University of Oxford.

Prosjekter

Guri Rosén er tilknyttet ARENA gjennom EU3D.

Hun startet i februar 2015 opp et postdoktorprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd. Tittelen på prosjektet er: From Zero to Hero - Explaining the European Parliament's Influence on EU external trade policy.

Fra 2015-2016 var Rosén basert ved Universitetet i Gøteborg på Senter for europaforskning (CERGU).  

Sammendrag av prosjektet:

EU er verdens største og mektigste handelsblokk. Derfor er EUs handelspolitikk også Unionens viktigste utenrikspolitiske instrument. For øyeblikket er EUs rolle som internasjonal handelsaktør under betydelig press. Ikke bare er den kinesiske økonomien forventet å vokse seg større enn i den vestlige delen av verden. Finanskrisen har også gjort at forventningene til EUs handelspolitikk har vokst.

I tillegg til disse eksterne faktorene, er EUs handelspolitikk også utsatt for økt press på hjemmebane. Lisboatraktaten ga Europaparlamentet betydelig makt over utforming av EUs handelspolitikk. At parlamentet nå kan være med å bestemme over handelslovgivning og ha veto over internasjonale handelsavtaler har utløst en liten revolusjon på feltet. Spørsmålet er i hvilken retning Europaparlamentet vil ta EUs handelspolitikk?

Europaparlamentet har tradisjonelt vært en forkjemper for menneskerettigheter, demokrati og bærekraftig utvikling. Samtidig griper internasjonal handelspolitikk direkte inn i hverdagen til mange av Europas innbyggere. Dermed er det ikke usannsynlig at europaparlamentarikerne blir forkjempere for egne, nasjonale velgere. Uansett vil dette sette sitt preg på EUs handelspolitikk.

Europaparlamentet kan bidra til å øke nasjonale forskjeller og dermed komplisere internasjonale forhandlinger ytterligere. Eller det kan, gjennom sitt engasjement for handelsrelaterte problemstillinger, trekke handel nærmere EUs utenrikspolitikk. Målet med dette prosjektet er å forklare Europaparlamentets nye rolle i EUs handelspolitikk. Det vil også bidra til en bedre forståelse av hva vi kan forvente oss av EU som internasjonal handelsaktør i årene fremover.

Emneord: EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk, Europaparlamentet, Europeisk integrasjon, Institusjoner, EU
Publisert 20. nov. 2019 10:27 - Sist endret 25. nov. 2019 10:31

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter