Espen D. H. Olsen

Forsker
Bilde av Espen D. H. Olsen
English version of this page
Telefon + 47 22 85 88 72
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30A 0373 Oslo
Postadresse ARENA Senter for europaforskning Postboks 1143 Blindern 0317 Oslo

For oppdatert informasjon om prosjekter og publikasjoner, se min engelske hjemmeside

Faglige interesser

Espen D. H. Olsens faglige interesser er hovedsakelig EU-statsborgerskap, deliberasjon mellom borgere, konstitusjonsdannelse i EU og europeisk identitet. I tillegg har han et fokus innen politisk teori med særlig blikk på historiske, teoretisk og metodiske sider ved studiet av statsborgerskap.

Bakgrunn

Olsen har doktorgrad i statsvitenskap fra European University Institute (EUI) i Firenze, og har vært ansatt ved ARENA siden 2008. Han har hovedfag i statvitenskap fra Universitetet i Oslo, og mastergrad fra EUI. Olsen er tilknyttet RECON-prosjektet (2007-2011).

Prosjekter

Se engelsk side.

Emneord: Demokrati, Statsborgerskap, Europeisering, Europeisk integrasjon, Institusjoner, EU

Publikasjoner

 • Fagfellevurderte bøker, tidsskriftsartikler og bokkapitler:

 • Olsen, E. D. H. (2015, forthcoming) 'Eurocrisis and EU Citizenship', in V. Guiraudon, C. Ruzza and H.J. Trenz (eds.): Political Sociology of the European Crisis (London: Palgrave)
 • Olsen, E. D. H. and H.J. Trenz (2014) 'From Citizens' Deliberation to Popular Will-Formation? Generating Democratic Legitimacy in Transnational Deliberative Polling', Political Studies, 62 (S1): 117-133 PDF here.
 • Olsen, E. D. H. (2014) '"Utenforskapets paradoks": Mot et depolitisert statsborgerskap?', in E. O. Eriksen and J. E. Fossum (eds.): Det norske paradoks. Om Norges forhold til Den europeiske union (Oslo: Universitetsforlaget).
 • Olsen, E. D. H. (2014) 'European Citizenship: Toward Renationalization or Cosmopolitan Europe?', in E. Guild (ed.): The Reconceptualization of European Union Citizenship (Leiden and New York: Martinus Nijhoff)
 • Fiket, I., E. D. H. Olsen and H. J. Trenz (2014) 'Confronting European Diversity: Deliberation in a Transnational and Pluri-lingual Setting', Javnost - The Public, 21 (2): 5-21.
 • Olsen, E. D. H. (2014) 'European Citizenship', in H-A. van der Heijden (ed.): Handbook on Political Citizenship and Social Movements (Cheltenham: Edward Elgar).
 • Olsen E. D. H. (2013) 'European Citizenship: Mixing Nation-State and Federal Features, With a Cosmopolitan Twist', Perspectives on European Politics and Society, 14 (4): 505-519, PDF here.
 • Olsen, E. D. H. (2012) Transnational Citizenship in the European Union: Past, Present and Future (London and New York: Continuum Books)
 • Olsen, E. D. H. (2008) 'The Origins of European Citizenship in the First Two Decades of European Integration', Journal of European Public Policy, 15 (1): 40-57. As PDF for subscribers.
 • Arbeidsnotater, rapporter og bokanmeldelser:

 • Olsen, E. D. H. and H.J. Trenz (2011) 'From Citizens' Deliberation to Popular Will-Formation? Generating Democratic Legitimacy in Transnational Deliberative Polling', Arena Working Paper, 12/2011
 • Fiket, Irena, E.D.H. Olsen and H.J. Trenz E. D. H. (2011) 'Deliberation under Conditions of Language Pluralism: Insights from the Europolis Deliberative Experiment', Arena Working Paper, 9/2011
 • Olsen, E. D. H. (2011) 'European Citizenship. With a Nation-State, Federal or Cosmopolitan Twist?' Recon Online Working Paper 2011/10. PDF here.
 • Olsen, E. D. H. (2010) 'Deliberative Polling. A Cure to the Democratic Deficit of the EU?', Arena Working Paper, 13/2010 (co-authored with Hans-Jörg Trenz). PDF here.
 • Olsen, E. D. H. (2006) 'Work, Production, Free Movement and Then What? Conceptions of Citizenship in European Integration, 1951-71', EUI Working Paper 2006/8, Dept. of Political and Social Sciences. San Domenico di Fiesole: European University Institute.
 • Olsen, E. D. H. (2006) 'Bokessay. Statsvitenskapens teori og praksis. Mot et fokus på begreper. James W. Davis, Terms of Inquiry: On the Theory and Practice of Political Science', Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 22 (1): 96-101.
 • Olsen, E. D. H. (2005) 'Mellom rettigheter, kultur og cosmopolis. En teoretisk og empirisk analyse av europeisering og statsborgerskap', ARENA Report 7/05, Oslo: ARENA, University of Oslo.
 • Olsen, Espen D. H. & Fossum, John Erik (2022). Cosmopolitanism: Moral Universalism and the Politics of Migration, In Ricardo Zapata; Riva Kastoryano & Dirk Jacobs (ed.),  Contested Concepts in Migration Studies.  Routledge.  ISBN 9780367634834.  4.
 • Olsen, Espen D. H. & Menéndez, Agustín José (2021). The odd citizenship out: European citizenship in the mirror of the internal and external other. Rechtstheorie.  ISSN 0034-1398.  51(1), s 121- 135
 • Olsen, Espen D. H. & Rosén, Guri (2021). The EU’s Response to the Financial Crisis’, In Marianne Riddervold; Jarle Trondal & Akasemi Newsome (ed.),  The Palgrave Handbook of EU Crises.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-51790-8.  19.  s 381 - 400
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2021). Norway’s Approach to Migration and Asylum as a Non-EU State: Out, But Still In, In Michela Ceccorulli; Enrico Fassi & Sonia Lucarelli (ed.),  The EU Migration System of Governance. Justice on the Move.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-53997-9.  Kapittel.  s 199 - 224
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2020). What Kind of Crisis and How to Deal with it? The Segmented Border Logic in the European Migration Crisis, In John Erik Fossum & Jozef Batora (ed.),  Towards a Segmented European Political Order. The European Union's Post-crises Conundrum.  Routledge.  ISBN 9781138495333.  Kapittel 5.
 • Menendez, Agustin Jose & Olsen, Espen Daniel Hagen (2019). European citizenship, an unhappy misunderstanding?, In Olivier Beaud; Catherine Colliot-Thélène & Jean-François Kervégan (ed.),  Droits subjectifs et citoyenneté.  Classiques Garnier.  ISBN 978-2-406-09136-3.  12.  s 293 - 322
 • Olsen, Espen Daniel Hagen & Grønning, Ragnhild (2019). From Humanitarian Needs to Border Control: Norwegian Media Narratives on Migration and Conceptions of Justice. The International Spectator: Italian Journal of International Affairs.  ISSN 0393-2729.  54(3), s 90- 106 . doi: 10.1080/03932729.2019.1641364 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2018). Out But Still in: Norway's Approach to Migration and Asylum as a Non-EU State. GLOBUS Research Papers.  ISSN 2535-2504.  2018(6) Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2018). The Role of Expertise in the European Refugee Crisis, In Cathrine Holst; Marta Warat & Magdalena Góra (ed.),  Expertisation and Democracy in Europe.  Routledge.  ISBN 978-1138288232.  6.  s 108 - 125 Vis sammendrag
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2018). Welfare State Discourse and Citizenship Politics: From ‘Silent’ Policy to Steering Logic, In Fredrik Engelstad; Cathrine Holst & Gunnar C. Aakvaag (ed.),  Democratic State and Democratic Society.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-063407-5.  4.  s 76 - 93
 • Olsen, Espen Daniel Hagen & Trenz, Hans-Jørg (2016). The micro-macro link in deliberative polling: Science or politics?. Critical Review of International Social and Political Philosophy (CRISPP).  ISSN 1369-8230.  19(6), s 662- 679 . doi: 10.1080/13698230.2014.983363
 • Fiket, Irena; Olsen, Espen Daniel Hagen & Trenz, Hans-Jørg (2014). Confronting European diversity: Deliberation in a transnational and pluri-lingual setting. Javnost - The Public.  ISSN 1318-3222.  21(2), s 57- 73 . doi: 10.1080/13183222.2014.11009145 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2014). European Citizenship, In Hein-Anton van der Heijden (ed.),  Handbook of Political Citizenship and Social Movements.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978 1 78195 469 0.  Kapittel 8.  s 154 - 176
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2014). European Citizenship: Toward Renationalization or Cosmopolitan Europe?, In Elspeth Guild; Cristina J. Gortazar Rotaeche & Dora Kostakopoulou (ed.),  The Reconceptualization of European Union Citizenship.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-25151-9.  16.  s 343 - 360
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2014). «Utenforskapets» paradoks: mot et depolitisert statsborgerskap?, I: Erik Oddvar Eriksen & John Erik Fossum (red.),  Det norske paradoks: Om Norges forhold til Den europeiske union.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02100-3.  Kapittel 8.  s 134 - 152
 • Olsen, Espen Daniel Hagen & Trenz, Hans-Jørg (2014). The micro-macro link in deliberative polling: Science or politics?, In Cathrine Holst (ed.),  Expertise and Democracy.  ARENA Centre for European Studies.  ISBN 978-82-93137-45-0.  Chapter 10.  s 217 - 238
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2013). European Citizenship: Mixing Nation-State and Federal Features with a Cosmopolitan Twist. Perspectives on European Politics and Society.  ISSN 1570-5854.  Ifirst, s 1- 15 . doi: 10.1080/15705854.2013.772750
 • Olsen, Espen Daniel Hagen & Trenz, Hans-Jørg (2013). From Citizens' Deliberation to Popular Will-Formation? Generating Democratic Legitimacy in Transnational Deliberative Polling. Political Studies.  ISSN 0032-3217.  Early View, s 1- 17 . doi: 10.1111/1467-9248.12021
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2008). The Origins of European Citizenship in the First Two Decades of European Integration. Journal of European Public Policy.  ISSN 1350-1763.  15(1), s 40- 57 . doi: 10.1080/13501760701702157

Se alle arbeider i Cristin

 • Menendez, Agustin Jose & Olsen, Espen Daniel Hagen (2020). Challenging European Citizenship. Ideas and realities in contrast. Palgrave Pivot.  ISBN 978-3-030-22280-2.  205 s.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen; Rosén, Guri & Trondal, Jarle (2020). Hvordan virker EU? Institusjoner og politiske prosesser, 2. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215042787.  230 s.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen; Trondal, Jarle & Rosen, Guri (2017). Hvordan virker EU? Institusjoner og politiske prosesser. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02634-3.  219 s.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2012). Transnational Citizenship in the European Union. Past, Present and Future. Continuum.  ISBN 978-1-4411-1693-2.  230 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2020). Chapter presentation: What kind of Crisis and How to Deal With It?.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2020). Chapter presentation: What kind of Crisis and How to Deal With It?.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2020). No rest for the wicked: Differentiating Shock and the European migration crisis.
 • Lavoll, Hallvard; Mamelund, Svenn-Erik; Holm, Camilla & Olsen, Espen Daniel Hagen (2019, 29. september). Slik bruker forskere Twitter. [Radio].  Podcasten Viten & Snakkis på OsloMet.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2019). European Citizenship Lost? Differentiated Integration and New Personal Statuses in the EU.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2018). Norway's Relationship with the EU.
 • Menendez, Agustin Jose & Olsen, Espen Daniel Hagen (2017). European citizenship: Looking back and looking forwards.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2017). Citizenship: an unhappy misunderstanding?.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2017). Out but still in: Norway’s approach to migration and asylum as a non-EU state.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2017). What kind of crisis and whose crisis is it? Conceptual considerations on the European migration crisis.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2016). What kind of crisis and whose crisis is it? Conceptual considerations on the European migration crisis.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2016). What kind of crisis and whose crisis is it? Conceptual considerations on the European migration crisis.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2015). Eurocrisis and EU Citizenship, In Hans-Jørg Trenz; Carlo Ruzza & Virginie Guiraudon (ed.),  Europe's prolonged crisis: the unmaking of political union.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137436832.  4.  s 85 - 103
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2015, 26. august). Flyktninger presser EUs grensesamarbeid.  Norsk telegrambyrå.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2015, 16. september). Gir ikke opp.  Dagsavisen.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2015, 03. september). Intervju i NRK Nyhetsmorgen om EUs flyktningkrise. [Radio].  NRK Radio P2.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2015, 20. november). Skjerper kontrollen ved grensene.  Dagsavisen.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2015, 30. august). Søndagsavisa P2. [Radio].  NRK Radio P2.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2015, 30. august). Vil stenge grensene.  Dagens Næringsliv.
 • Michailidou, Asimina; Olsen, Espen Daniel Hagen; Wernersen, Camilla & Honningsøy, Kirsti Haga (2014, 03. juli). Kan koste Norge dyrt å ikke ta vare på arbeidsinnvandrerne. [Internett].  NRK.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2014). Citizens’ Forums as Instruments of Democracy Evaluation.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2014). Crisis Resilience and EU Citizenship.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2014). Nicolay B. Johansen, Thomas Ugelvik og Katja Franko Aas (red.): Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmede. Oslo, Universitetsforlaget 2013, 296 sider. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  44(2), s 91- 94
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2014). The Single Currency and European Citizenship. Unveiling the Other Side of the Coin. Edited by Giovanni Moro. New York: Bloomsbury, 2013. 256p. $39.95. Perspectives on Politics.  ISSN 1537-5927.  12(4), s 954- 955 . doi: 10.1017/S1537592714002631
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2013). Crisis resilience through EU citizenship.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen; Fiket, Irena & Trenz, Hans-Jörg (2012). Deliberation Under Conditions of Language Pluralism: Insights from the Europolis Deliberative Experiment.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen; Trenz, Hans-Jörg & Fiket, Irena (2012). Confronting European Diversity: Deliberation in a Transnational and Pluri-lingual Setting.
 • Trenz, Hans-Jørg & Olsen, Espen Daniel Hagen (2012). The Micro-Macro Link in Deliberative Polling: Deliberative Experiments and Democratic Legitimacy. ARENA, Working Paper. 5.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2011). European Citizenship. With a nation-state, federal, or cosmopolitan twist?.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen; Fiket, Irena & Trenz, Hans-Jörg (2011). Deliberation Under Conditions of Language Pluralism: Insights from the Europolis Deliberative Experiment.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen & Trenz, Hans-Jörg (2011). From Citizens’ Deliberation to Popular Will-Formation? Generating Democratic Legitimacy Through Transnational Deliberative Polling.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen & Trenz, Hans-Jörg (2011). From Citizens’ Deliberation to Popular Will-Formation? Generating Democratic Legitimacy in Transnational Deliberative Polling.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen; Trenz, Hans-Jörg & Fiket, Irena (2011). Deliberation Under Conditions of Language Pluralism: Insights from the EuroPolis Deliberative Polling Experiment.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2010). Free Movement of Persons as the Building Block of European Citizenship: Initial Decisions, Alternative Proposals, and Path Dependence.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen & Trenz, Hans-Jørg (2010). Deliberative Polling. A Cure to the Democratic Deficit of the EU?.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2009). Multilevel Citizenship Attribution in the European Union: A Research Agenda.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2008). Framing European Citizenship After the Failure of the Constitutional Project: Market Citizenship vs Political Citizenship.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2008). Framing European Citizenship After the Failure of the Constitutional Project: Market vs Political Citizenship.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2008). The Past and Present of Transnational Citizenship in the European Union.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2008). Theorizing Multilevel Citizenship in the European Union: Elements of Citizenship and Mechanisms of Institutional Change.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2008). Transnational European Citizenship: Tracing Conceptions of Citizenship in the European Integration Process.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2006). Bokessay. Statsvitenskapens teori og praksis. Mot et fokus på begreper. James W. Davis "Terms of Inquiry: On the Theory and Practice of Political Science". Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  22(1), s 96- 101
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2006). Work, Production, Free Movement and Then What? Conceptions of Citizenship in European Integration, 1951-71.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2005). Mellom rettigheter, kultur og cosmopolis. En teoretisk og emprirsk analyse av europeisering og statsborgerskap.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen & Romsloe, Børge Olav (2005). Kampen om Europa. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. juli 2010 15:29 - Sist endret 8. okt. 2019 13:41