Espen D. H. Olsen

Forsker
Bilde av Espen D. H. Olsen
English version of this page
Telefon + 47 22 85 88 72
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30A 0373 Oslo
Postadresse ARENA Senter for europaforskning Postboks 1143 Blindern 0317 Oslo

For oppdatert informasjon om prosjekter og publikasjoner, se min engelske hjemmeside

Faglige interesser

Espen D. H. Olsens faglige interesser er hovedsakelig EU-statsborgerskap, deliberasjon mellom borgere, konstitusjonsdannelse i EU og europeisk identitet. I tillegg har han et fokus innen politisk teori med særlig blikk på historiske, teoretisk og metodiske sider ved studiet av statsborgerskap.

Bakgrunn

Olsen har doktorgrad i statsvitenskap fra European University Institute (EUI) i Firenze, og har vært ansatt ved ARENA siden 2008. Han har hovedfag i statvitenskap fra Universitetet i Oslo, og mastergrad fra EUI. Olsen er tilknyttet RECON-prosjektet (2007-2011).

Prosjekter

Se engelsk side.

Emneord: Demokrati, Statsborgerskap, Europeisering, Europeisk integrasjon, Institusjoner, EU

Publikasjoner

 • Fagfellevurderte bøker, tidsskriftsartikler og bokkapitler:

 • Olsen, E. D. H. (2015, forthcoming) 'Eurocrisis and EU Citizenship', in V. Guiraudon, C. Ruzza and H.J. Trenz (eds.): Political Sociology of the European Crisis (London: Palgrave)
 • Olsen, E. D. H. and H.J. Trenz (2014) 'From Citizens' Deliberation to Popular Will-Formation? Generating Democratic Legitimacy in Transnational Deliberative Polling', Political Studies, 62 (S1): 117-133 PDF here.
 • Olsen, E. D. H. (2014) '"Utenforskapets paradoks": Mot et depolitisert statsborgerskap?', in E. O. Eriksen and J. E. Fossum (eds.): Det norske paradoks. Om Norges forhold til Den europeiske union (Oslo: Universitetsforlaget).
 • Olsen, E. D. H. (2014) 'European Citizenship: Toward Renationalization or Cosmopolitan Europe?', in E. Guild (ed.): The Reconceptualization of European Union Citizenship (Leiden and New York: Martinus Nijhoff)
 • Fiket, I., E. D. H. Olsen and H. J. Trenz (2014) 'Confronting European Diversity: Deliberation in a Transnational and Pluri-lingual Setting', Javnost - The Public, 21 (2): 5-21.
 • Olsen, E. D. H. (2014) 'European Citizenship', in H-A. van der Heijden (ed.): Handbook on Political Citizenship and Social Movements (Cheltenham: Edward Elgar).
 • Olsen E. D. H. (2013) 'European Citizenship: Mixing Nation-State and Federal Features, With a Cosmopolitan Twist', Perspectives on European Politics and Society, 14 (4): 505-519, PDF here.
 • Olsen, E. D. H. (2012) Transnational Citizenship in the European Union: Past, Present and Future (London and New York: Continuum Books)
 • Olsen, E. D. H. (2008) 'The Origins of European Citizenship in the First Two Decades of European Integration', Journal of European Public Policy, 15 (1): 40-57. As PDF for subscribers.
 • Arbeidsnotater, rapporter og bokanmeldelser:

 • Olsen, E. D. H. and H.J. Trenz (2011) 'From Citizens' Deliberation to Popular Will-Formation? Generating Democratic Legitimacy in Transnational Deliberative Polling', Arena Working Paper, 12/2011
 • Fiket, Irena, E.D.H. Olsen and H.J. Trenz E. D. H. (2011) 'Deliberation under Conditions of Language Pluralism: Insights from the Europolis Deliberative Experiment', Arena Working Paper, 9/2011
 • Olsen, E. D. H. (2011) 'European Citizenship. With a Nation-State, Federal or Cosmopolitan Twist?' Recon Online Working Paper 2011/10. PDF here.
 • Olsen, E. D. H. (2010) 'Deliberative Polling. A Cure to the Democratic Deficit of the EU?', Arena Working Paper, 13/2010 (co-authored with Hans-Jörg Trenz). PDF here.
 • Olsen, E. D. H. (2006) 'Work, Production, Free Movement and Then What? Conceptions of Citizenship in European Integration, 1951-71', EUI Working Paper 2006/8, Dept. of Political and Social Sciences. San Domenico di Fiesole: European University Institute.
 • Olsen, E. D. H. (2006) 'Bokessay. Statsvitenskapens teori og praksis. Mot et fokus på begreper. James W. Davis, Terms of Inquiry: On the Theory and Practice of Political Science', Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 22 (1): 96-101.
 • Olsen, E. D. H. (2005) 'Mellom rettigheter, kultur og cosmopolis. En teoretisk og empirisk analyse av europeisering og statsborgerskap', ARENA Report 7/05, Oslo: ARENA, University of Oslo.
 • Olsen, Espen D. H. & Fossum, John Erik (2022). Cosmopolitanism: Moral Universalism and the Politics of Migration. I Zapata, Ricardo; Kastoryano, Riva & Jacobs, Dirk (Red.), Contested Concepts in Migration Studies. Routledge. ISSN 9780367634834. s. 61–77.
 • Olsen, Espen D. H. & Menéndez, Agustín José (2021). The odd citizenship out: European citizenship in the mirror of the internal and external other. Rechtstheorie. ISSN 0034-1398. 51(1), s. 121–135.
 • Olsen, Espen D. H. & Rosén, Guri (2021). The EU’s Response to the Financial Crisis’. I Riddervold, Marianne; Trondal, Jarle & Newsome, Akasemi (Red.), The Palgrave Handbook of EU Crises. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-51790-8. s. 381–400.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2021). Norway’s Approach to Migration and Asylum as a Non-EU State: Out, But Still In . I Ceccorulli, Michela; Fassi, Enrico & Lucarelli, Sonia (Red.), The EU Migration System of Governance. Justice on the Move. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-53997-9. s. 199–224.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2020). What Kind of Crisis and How to Deal with it? The Segmented Border Logic in the European Migration Crisis. I Fossum, John Erik & Batora, Jozef (Red.), Towards a Segmented European Political Order. The European Union's Post-crises Conundrum. Routledge. ISSN 9781138495333.
 • Menendez, Agustin Jose & Olsen, Espen Daniel Hagen (2019). European citizenship, an unhappy misunderstanding? I Beaud, Olivier; Colliot-Thélène, Catherine & Kervégan, Jean-François (Red.), Droits subjectifs et citoyenneté. Classiques Garnier. ISSN 978-2-406-09136-3. s. 293–322.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen & Grønning, Ragnhild (2019). From Humanitarian Needs to Border Control: Norwegian Media Narratives on Migration and Conceptions of Justice . The International Spectator: Italian Journal of International Affairs. ISSN 0393-2729. 54(3), s. 90–106. doi: 10.1080/03932729.2019.1641364. Fulltekst i vitenarkiv
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2018). Welfare State Discourse and Citizenship Politics: From ‘Silent’ Policy to Steering Logic. I Engelstad, Fredrik; Holst, Cathrine & Aakvaag, Gunnar C. (Red.), Democratic State and Democratic Society. De Gruyter Open. ISSN 978-3-11-063407-5. s. 76–93. doi: 10.1515/9783110634082-005.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2018). Out But Still in: Norway's Approach to Migration and Asylum as a Non-EU State. GLOBUS Research Papers. ISSN 2535-2504. 2018(6). Fulltekst i vitenarkiv
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2018). The Role of Expertise in the European Refugee Crisis. I Holst, Cathrine; Warat, Marta & Góra, Magdalena (Red.), Expertisation and Democracy in Europe. Routledge. ISSN 978-1138288232. s. 108–125.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen & Trenz, Hans-Jørg (2016). The micro-macro link in deliberative polling: Science or politics? Critical Review of International Social and Political Philosophy (CRISPP). ISSN 1369-8230. 19(6), s. 662–679. doi: 10.1080/13698230.2014.983363.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2015). Eurocrisis and EU Citizenship. I Trenz, Hans-Jørg; Ruzza, Carlo & Guiraudon, Virginie (Red.), Europe's prolonged crisis: the unmaking of political union. Palgrave Macmillan. ISSN 9781137436832. s. 85–103.
 • Fiket, Irena; Olsen, Espen Daniel Hagen & Trenz, Hans-Jørg (2014). Confronting European diversity: Deliberation in a transnational and pluri-lingual setting. Javnost - The Public. ISSN 1318-3222. 21(2), s. 57–73. doi: 10.1080/13183222.2014.11009145. Fulltekst i vitenarkiv
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2014). European Citizenship. I van der Heijden, Hein-Anton (Red.), Handbook of Political Citizenship and Social Movements. Edward Elgar Publishing. ISSN 978 1 78195 469 0. s. 154–176.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen & Trenz, Hans-Jørg (2014). The micro-macro link in deliberative polling: Science or politics? I Holst, Cathrine (Red.), Expertise and Democracy. ARENA Centre for European Studies. ISSN 978-82-93137-45-0. s. 217–238. doi: 10.1080/13698230.2014.983363.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2014). European Citizenship: Toward Renationalization or Cosmopolitan Europe? I Guild, Elspeth; Gortazar Rotaeche, Cristina J. & Kostakopoulou, Dora (Red.), The Reconceptualization of European Union Citizenship. Brill Academic Publishers. ISSN 978-90-04-25151-9. s. 343–360.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2014). «Utenforskapets» paradoks: mot et depolitisert statsborgerskap? I Eriksen, Erik Oddvar & Fossum, John Erik (Red.), Det norske paradoks: Om Norges forhold til Den europeiske union. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02100-3. s. 134–152.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2013). European Citizenship: Mixing Nation-State and Federal Features with a Cosmopolitan Twist. Perspectives on European Politics and Society. ISSN 1570-5854. Ifirst, s. 1–15. doi: 10.1080/15705854.2013.772750.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen & Trenz, Hans-Jørg (2013). From Citizens' Deliberation to Popular Will-Formation? Generating Democratic Legitimacy in Transnational Deliberative Polling. Political Studies. ISSN 0032-3217. Early View, s. 1–17. doi: 10.1111/1467-9248.12021.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2008). The Origins of European Citizenship in the First Two Decades of European Integration. Journal of European Public Policy. ISSN 1350-1763. 15(1), s. 40–57. doi: 10.1080/13501760701702157.

Se alle arbeider i Cristin

 • Olsen, Espen Daniel Hagen; Rosén, Guri & Trondal, Jarle (2020). Hvordan virker EU? Institusjoner og politiske prosesser, 2. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 9788215042787. 230 s.
 • Menendez, Agustin Jose & Olsen, Espen Daniel Hagen (2020). Challenging European Citizenship. Ideas and realities in contrast. Palgrave Pivot. ISBN 978-3-030-22280-2. 205 s.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen; Trondal, Jarle & Rosen, Guri (2017). Hvordan virker EU? Institusjoner og politiske prosesser. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02634-3. 219 s.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2012). Transnational Citizenship in the European Union. Past, Present and Future. Continuum. ISBN 978-1-4411-1693-2. 230 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Olsen, Espen D. H. & Menéndez, Agustin José (2022). Thinking European Citizenship Anew: The Multilevel Register of European Personal Statuses.
 • Kvalnes, Pål Arne & Olsen, Espen D. H. (2022). Flyktningkrisen vil prege Europa i årene som kommer. [Internett]. oslomet.no.
 • Olsen, Espen D. H. (2021). Challenging European Citizenship: Some ideas for the future of citizenship in the EU.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2020). Chapter presentation: What kind of Crisis and How to Deal With It?
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2020). Chapter presentation: What kind of Crisis and How to Deal With It?
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2020). No rest for the wicked: Differentiating Shock and the European migration crisis.
 • Lavoll, Hallvard; Mamelund, Svenn-Erik; Holm, Camilla & Olsen, Espen Daniel Hagen (2019). Slik bruker forskere Twitter . [Radio]. Podcasten Viten & Snakkis på OsloMet.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2019). European Citizenship Lost? Differentiated Integration and New Personal Statuses in the EU.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2018). Norway's Relationship with the EU.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2017). Citizenship: an unhappy misunderstanding?
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2017). Out but still in: Norway’s approach to migration and asylum as a non-EU state.
 • Menendez, Agustin Jose & Olsen, Espen Daniel Hagen (2017). European citizenship: Looking back and looking forwards.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2017). What kind of crisis and whose crisis is it? Conceptual considerations on the European migration crisis.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2016). What kind of crisis and whose crisis is it? Conceptual considerations on the European migration crisis.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2016). What kind of crisis and whose crisis is it? Conceptual considerations on the European migration crisis.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2015). Flyktninger presser EUs grensesamarbeid. [Avis]. Norsk telegrambyrå.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2015). Vil stenge grensene. [Avis]. Dagens Næringsliv.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2015). Gir ikke opp. [Avis]. Dagsavisen.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2015). Skjerper kontrollen ved grensene. [Avis]. Dagsavisen.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2015). Intervju i NRK Nyhetsmorgen om EUs flyktningkrise. [Radio]. NRK Radio P2.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2015). Søndagsavisa P2. [Radio]. NRK Radio P2.
 • Michailidou, Asimina; Olsen, Espen Daniel Hagen; Wernersen, Camilla & Honningsøy, Kirsti Haga (2014). Kan koste Norge dyrt å ikke ta vare på arbeidsinnvandrerne. [Internett]. NRK.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2014). The Single Currency and European Citizenship. Unveiling the Other Side of the Coin. Edited by Giovanni Moro. New York: Bloomsbury, 2013. 256p. $39.95. Perspectives on Politics. ISSN 1537-5927. 12(4), s. 954–955. doi: 10.1017/S1537592714002631.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2014). Citizens’ Forums as Instruments of Democracy Evaluation.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2014). Crisis Resilience and EU Citizenship.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2014). Nicolay B. Johansen, Thomas Ugelvik og Katja Franko Aas (red.): Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmede. Oslo, Universitetsforlaget 2013, 296 sider. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. 44(2), s. 91–94.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2013). Crisis resilience through EU citizenship.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen; Fiket, Irena & Trenz, Hans-Jörg (2012). Deliberation Under Conditions of Language Pluralism: Insights from the Europolis Deliberative Experiment.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen; Trenz, Hans-Jörg & Fiket, Irena (2012). Confronting European Diversity: Deliberation in a Transnational and Pluri-lingual Setting.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen & Trenz, Hans-Jörg (2011). From Citizens’ Deliberation to Popular Will-Formation? Generating Democratic Legitimacy Through Transnational Deliberative Polling.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen; Trenz, Hans-Jörg & Fiket, Irena (2011). Deliberation Under Conditions of Language Pluralism: Insights from the EuroPolis Deliberative Polling Experiment.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2010). Free Movement of Persons as the Building Block of European Citizenship: Initial Decisions, Alternative Proposals, and Path Dependence.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2009). Multilevel Citizenship Attribution in the European Union: A Research Agenda.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2008). Theorizing Multilevel Citizenship in the European Union: Elements of Citizenship and Mechanisms of Institutional Change.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2008). The Past and Present of Transnational Citizenship in the European Union.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2008). Framing European Citizenship After the Failure of the Constitutional Project: Market vs Political Citizenship.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2008). Framing European Citizenship After the Failure of the Constitutional Project: Market Citizenship vs Political Citizenship.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2006). Bokessay. Statsvitenskapens teori og praksis. Mot et fokus på begreper. James W. Davis "Terms of Inquiry: On the Theory and Practice of Political Science". Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 22(1), s. 96–101.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen & Romsloe, Børge Olav (2005). Kampen om Europa. Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
 • Trenz, Hans-Jørg & Olsen, Espen Daniel Hagen (2012). The Micro-Macro Link in Deliberative Polling: Deliberative Experiments and Democratic Legitimacy. ARENA Centre for European Research.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2011). European Citizenship. With a nation-state, federal, or cosmopolitan twist? Arena, Centre for European Studies.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen & Trenz, Hans-Jörg (2011). From Citizens’ Deliberation to Popular Will-Formation? Generating Democratic Legitimacy in Transnational Deliberative Polling. Arena, Centre for European Studies.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen; Fiket, Irena & Trenz, Hans-Jörg (2011). Deliberation Under Conditions of Language Pluralism: Insights from the Europolis Deliberative Experiment. Arena, Centre for European Studies.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen & Trenz, Hans-Jørg (2010). Deliberative Polling. A Cure to the Democratic Deficit of the EU? Arena, Senter for Europaforskning, Universitetet i Oslo.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2008). Transnational European Citizenship: Tracing Conceptions of Citizenship in the European Integration Process. European University Institute.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2006). Work, Production, Free Movement and Then What? Conceptions of Citizenship in European Integration, 1951-71. EUI Working Paper, Dept. of Political Sciences, European University Institute.
 • Olsen, Espen Daniel Hagen (2005). Mellom rettigheter, kultur og cosmopolis. En teoretisk og emprirsk analyse av europeisering og statsborgerskap. ARENA Report 7/05.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. juli 2010 15:29 - Sist endret 8. okt. 2019 13:41