Claire Godet

Stipendiat
Bilde av Claire Godet
English version of this page
Telefon +47 22 85 88 67
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30A 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1143 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Claire Godet er en av tre ARENA-stipendiater som er tilknyttet PLATO-prosjektet, et internasjonalt PhD-nettverk (MSCA-ITN) bestående av en gruppe PhD-kandidater som alle bidrar til et overordnet forskningsspørsmål: Har EUs demokratiske legitimitet blir svekket som en følge av den politiske håndteringen av finanskrisen?

Godets forskningsprosjekt fokuserer på hvordan legitimitetsutfordringene i kjølvannet av finanskrisen har begrenset EUs evne til å reformere sitt kvotehandelsystem.  

Bakgrunn

Godet har en mastergrad i europeisk politikk (Euromasters) fra Universitetet i Bath og Humboldt-universitetet i Berlin og i tillegg en mastergrad i menneskerettigheter fra Saint-Louis-universitetet i Brussel. Hun har en bachelor i statsvitenskap fra Université libre de Bruxelles og har i to år undervist i statsvitenskap ved Saint-Louis-universitetet.

Publisert 1. sep. 2017 09:45 - Sist endret 8. okt. 2019 13:40

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter