Asimina Michailidou

Forsker
Bilde av Asimina Michailidou
English version of this page
Telefon +47 22 85 87 06
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30A 0373 Oslo
Postadresse ARENA - Senter for europaforskning PB 1143 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Asimina Michailidous faglige interesseområder er i hovedsak politisk kommunikasjon og offentlige kommunikasjonsstrategier i transnasjonale organisasjoner, nettmedier og deres innflytelse på politikk (konseptuelle, metodologiske og empiriske aspekter) særlig i forhold til EU, globalisering og politisk aktivisme, og teoretiske betraktninger rundt konseptet 'public sphere.'

Bakgrunn

Michailidou har PhD i politisk kommunikasjon fra Loughborough University. Tema for hennes avhandling var 'The role or the Internet in the European Union's public communication strategy and the emerging European public sphere.'

Michailidou har tidligere jobbet som post doktor ved International Research Network on European Political Communications (EurPolCom), University of Bristol.

Prosjekter

Hovedfokus for Michailidou's forskning ved ARENA er for tiden prosjektet 'The virtual reality of the European public sphere: Actors, norms and representations'. Dette er et toårig prosjekt innenfor rammen av EuroTrans-prosjektet.

I tillegg koordinerer hun, i samarbeid med Hans-Jörg Trenz og Pieter de Wilde fra ARENA, et forskningprosjekt under RECON om Euroskeptisisme i online-debatter i forbindelse med valget til Europaparlamentet i 2009.

Emneord: Den europeiske offentlighet, Media, Internett, Europeisk integrasjon, Institusjoner, EU

Publikasjoner

 • 'The Media as Public Intermediaries of Knowledge in Europe: From Deliberation to Democratic Legitimation'. In: Expertisation and Democracy in Europe. Routledge, pp. 171-191, with H.J. Trenz, 2018.
 • 'Mirroring or Setting the Political Agenda? The Role of the Media in the Eurosceptic Debate'. In: The Routledge Handbook of Euroscepticism. Routledge, 2017.
 • ' "The Germans are back": Euroscepticism and anti-Germanism in crisis-stricken Greece' National Identities ;19.(1): 91-108, 2017.
 • Social media and European politics: Rethinking power and legitimacy in the digital era, Palgrave Macmillan, with M. Barisione, 2017.
 • ‘The role of the public in shaping EU contestation: Euroscepticism and online news media’, International Political Science Review, 36(3): 324-336, 2015.
 • The Internet and European Integration, Berlin/Toronto: Barbara Budrich, with H.J. Trenz and P. de Wilde, 2014.
 • Contesting Europe: Exploring Euroscepticism in Online Media Coverage, Essex: ECPR Press, with H.J. Trenz and P. de Wilde, 2013.
 • Mediatized representative politics in the European Union: towards audience democracy?. Journal of European Public Policy, with H.J. Trenz; 20.(2): 260-277, 2013.
 • Seibicke, Helena & Michailidou, Asimina (2022). The Challenges of Reconstructing Citizen-Driven EU Contestation in the Digital Media Sphere. Politics and Governance. ISSN 2183-2463. 10(1), s. 97–107. doi: 10.17645/pag.v10i1.4674. Fulltekst i vitenarkiv
 • Michailidou, Asimina & Trenz, Hans-Jörg (2021). Rethinking journalism standards in the era of post-truth politics: from truth keepers to truth mediators. Media, Culture and Society. ISSN 0163-4437. 43(7), s. 1340–1349. doi: 10.1177/01634437211040669. Fulltekst i vitenarkiv
 • Michailidou, Asimina & Trenz, Hans-Jørg (2021). Mimicry, Fragmentation, or Decoupling? Three Scenarios for the Control Function of EU Correspondents. The International Journal of Press/Politics. ISSN 1940-1612. doi: 10.1177/19401612211058674. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fjørtoft, Trym Nohr & Michailidou, Asimina (2021). Beyond expertise: the public construction of legitimacy for EU agencies. Political Research Exchange (PRX). 3(1), s. 1–27. doi: 10.1080/2474736X.2021.2018266. Fulltekst i vitenarkiv
 • Michailidou, Asimina & Trenz, Hans-Jørg (2020). European Solidarity in Times of Crisis: Towards Differentiated Integration. I Fossum, John Erik & Batora, Jozef (Red.), Towards a Segmented European Political Order. The European Union's Post-crises Conundrum. Routledge. ISSN 9781138495333. doi: 10.4324/9781351024341-7.
 • Michailidou, Asimina (2019). Greece. I Merskin, Debra L. (Red.), The SAGE International Encyclopedia of Mass Media and Society . Sage Publications. ISSN 9781483375533. s. 704–707. doi: http%3A/dx.doi.org/10.4135/9781483375519.n278.
 • Michailidou, Asimina (2019). Greek Media. I Merskin, Debra L. (Red.), The SAGE International Encyclopedia of Mass Media and Society . Sage Publications. ISSN 9781483375533.
 • Michailidou, Asimina (2019). "The Germans are back": Euroscepticism and anti-Germanism in crisis-striken Greece. I Sierp, Aline & Karner, Christian (Red.), Dividing United Europe. From Crisis to Fragmentation?. Routledge. ISSN 9780367002558. doi: 10.1080/14608944.2015.1113242.
 • Michailidou, Asimina; Airoldi, Massimo & Barisione, Mauro (2019). Understanding a digital movement of opinion: the case of #RefugeesWelcome. Information, Communication & Society. ISSN 1369-118X. 22(8), s. 1145–1164. doi: 10.1080/1369118X.2017.1410204. Fulltekst i vitenarkiv
 • Michailidou, Asimina & Trenz, Hans-Jørg (2018). The Media as Public Intermediaries of Knowledge in Europe: From Deliberation to Democratic Legitimation. I Holst, Cathrine; Warat, Marta & Góra, Magdalena (Red.), Expertisation and Democracy in Europe. Routledge. ISSN 978-1138288232. s. 171–191. doi: 10.4324/9781315268033-10. Fulltekst i vitenarkiv
 • Michailidou, Asimina & Barisione, Mauro (2017). Do We Need to Rethink EU Politics in the Social Media Era? I Michailidou, Asimina & Barisione, Mauro (Red.), Social Media and European Politics Rethinking Power and Legitimacy in the Digital Era. Palgrave Macmillan. ISSN 9781137598899. s. 1–23. doi: 10.1057/978-1-137-59890-5_1.
 • Michailidou, Asimina (2017). Twitter, Public Engagement and the Eurocrisis: More than an Echo Chamber? I Michailidou, Asimina & Barisione, Mauro (Red.), Social Media and European Politics Rethinking Power and Legitimacy in the Digital Era. Palgrave Macmillan. ISSN 9781137598899. s. 241–266. doi: 10.1057/978-1-137-59890-5_11. Fulltekst i vitenarkiv
 • Michailidou, Asimina (2017). Mirroring or Setting the Political Agenda? The Role of the Media in the Eurosceptic Debate. I Leruth, Benjamin; Startin, Nicholas & Usherwood, Simon (Red.), The Routledge Handbook of Euroscepticism. Routledge. ISSN 9781138784741. doi: 10.4324/9781315464015-31. Fulltekst i vitenarkiv
 • Michailidou, Asimina (2017). ‘The Germans are back’: Euroscepticism and anti-Germanism in crisis-stricken Greece. National Identities. ISSN 1460-8944. 19(1), s. 91–108. doi: 10.1080/14608944.2015.1113242. Fulltekst i vitenarkiv
 • Trenz, Hans-Jørg; Michailidou, Asimina & Duru, Deniz Neriman (2016). Crisis, resilience and EU citizenship: collective identifications of EU migrants in Norway and Denmark. I Karolewski, Ireneusz P.; Kaina, Viktoria & Kühn, Sebastian (Red.), European Identity Revisited New approaches and recent empirical evidence. Routledge. ISSN 9781138886360. s. 117–131.
 • Michailidou, Asimina (2016). Europäische Union, Medien und Öffentlichkeit. Eine Hassliebe. I Limbourg, Peter & Grätz, Ronald (Red.), Geschlossene Gesellschaften? Beteiligungsprozesse, Medien und Öffentlichkeiten in Europa. Steidl. ISSN 9783869309521.
 • Michailidou, Asimina & Trenz, Hans-Jørg (2015). The European crisis and the media: Media autonomy, public perceptions and new forms of political engagement. I Trenz, Hans-Jørg; Ruzza, Carlo & Guiraudon, Virginie (Red.), Europe's prolonged crisis: the unmaking of political union. Palgrave Macmillan. ISSN 9781137436832. s. 232–250. doi: 10.1057/9781137493675_12.
 • Michailidou, Asimina & Trenz, Hans-Jørg (2015). Mediatized Transnational Conflicts: Online Media and the Politicisation of the European Union in Times of Crisis. I Eskjær, Mikkel Fugl; Hjarvard, Stig & Mortensen, Mette (Red.), The Dynamics of Mediatized Conflicts. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-1-4331-2808-0. s. 52–69.
 • Michailidou, Asimina (2015). The role of the public in shaping EU contestation: Euroscepticism and online news media. International Political Science Review. ISSN 0192-5121. 36(3), s. 324–336. doi: 10.1177/0192512115577230. Fulltekst i vitenarkiv
 • Michailidou, Asimina & Trenz, Hans-Jørg (2014). The Mediatization of Politics. From the National to the Transnational. PArtecipazione e COnflitto. ISSN 1972-7623. 7(3), s. 469–489.
 • Michailidou, Asimina (2014). Crisis and change in Greece: What price democracy? I Fossum, John Erik & Menendez, Agustin Jose (Red.), The European Union in crises or the European Union as crises?. ARENA Centre for European Studies. ISSN 978-82-93137-46-7. s. 245–276.
 • Michailidou, Asimina; Trenz, Hans-Jørg & de Wilde, Pieter (2014). Converging on euroscepticism: Online polity contestation during European Parliament elections. European Journal of Political Research. ISSN 0304-4130. 53(4), s. 766–783. doi: 10.1111/1475-6765.12050.
 • Michailidou, Asimina & Trenz, Hans-Jørg (2013). Mediatized representative politics in the European Union: towards audience democracy? Journal of European Public Policy. ISSN 1350-1763. 20(2), s. 260–277. doi: 10.1080/13501763.2013.746126.
 • Michailidou, Asimina; Trenz, Hans-Jørg & de Wilde, Pieter (2012). (W)e the Peoples of Europe: Representations of the European Union Polity During 2009 European Parliamentary Elections on the Internet. I Evas, Tatjana; Liebert, Ulrike & Lord, Christopher (Red.), Multilayered Representation in the European Union. Parliaments, Courts and the Public Sphere. Nomos. ISSN 978-3-8329-7218-9. s. 215–232. doi: 10.5771/9783845235745-215.
 • Michailidou, Asimina (2012). 'Second-order’ elections and online journalism: Comparison of the 2009 EP elections coverage in Greece, Sweden and the UK. Journalism Practice. ISSN 1751-2786. 6(3), s. 366–383. doi: 10.1080/17512786.2012.663601.
 • Michailidou, Asimina & Trenz, Hans-Jørg (2011). A Media Perspective on Political Representation: Online Claims Making and Audience Formation in 2009 EP Election Campaigns. I Kröger, Sandra & Friedrich, Dawid (Red.), The Challenge of Democratic Representation in the European Union. Palgrave Macmillan. ISSN 9780230292925. doi: 10.1057/9780230355828_8.
 • Michailidou, Asimina; Trenz, Hans-Jørg & de Wilde, Pieter (2011). ‘Responding to crisis in Europe: A communication approach of the transformation of political order’ (in Greek). Zitimata Epikinonias (Communication Issues). ISSN 1790-0824. 7(12-13).
 • Michailidou, Asimina (2010). Vertical Europeanisation of Online Public Dialogue: EU Public Communication Policy and Online Implementation. I Bee, Cristiano & Bozzini, Emanuela (Red.), Mapping the European Public Sphere. Ashgate. ISSN 9780754673767. s. 65–82.
 • Michailidou, Asimina & Trenz, Hans-Jørg (2010). Mediati(zi)ng EU politics: Online news coverage of the 2009 European Parliamentary elections. Communications. ISSN 0341-2059. 35(3), s. 327–346. doi: 10.1515/COMM.2010.018.
 • Michailidou, Asimina (2008). Democracy and New Media in the European Union: Communication or Participation Deficit? Journal of Contemporary European Research. ISSN 1815-347X. 4(4), s. 346–368.

Se alle arbeider i Cristin

 • Michailidou, Asimina & Barisione, Mauro (2017). Social Media and European Politics Rethinking Power and Legitimacy in the Digital Era. Palgrave Macmillan. ISBN 9781137598899. 309 s.
 • Michailidou, Asimina; Trenz, Hans-Jørg & de Wilde, Pieter (2014). The Internet and European Integration: Pro- and Anti-EU Debates in Online News Media. Verlag Barbara Budrich. ISBN 9783847401537. 240 s.
 • Michailidou, Asimina; Trenz, Hans-Jørg & de Wilde, Pieter (2013). Contesting Europe: Exploring Euroscepticism in Online Media Coverage. ECPR Press. ISBN 9781907301513. 292 s.
 • Michailidou, Asimina (2008). The European Union online. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. ISBN 9783836462280. 220 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Michailidou, Asimina (2019). Valgdeltakelse i Europa. [Radio]. NRK P2.
 • Michailidou, Asimina (2019). ’Your so-called “experts” are funded by Brussels’: social media discourse and public understandings of expertise and democracy.
 • Michailidou, Asimina (2018). Sowing the seeds of populism in Europe: Emotions, polarization and prevalence of elites in social media discourse.
 • Michailidou, Asimina (2018). Populism, social media and the EU.
 • Michailidou, Asimina (2018). Social media and crises communication: a mechanism for populism.
 • Michailidou, Asimina; Barisione, Mauro & Airoldi, Massimo (2017). “Operationalizing the concept of digital movement of opinion in the case of #RefugeesWelcome: An enhanced Social Network Analysis methodology”.
 • Michailidou, Asimina (2016). European solidarity in times of crisis: Towards differentiated integration.
 • Michailidou, Asimina (2016). EU crises and the public sphere: a digital media perspective on differentiation and legitimacy.
 • Michailidou, Asimina (2016). Social media and European politics.
 • Michailidou, Asimina (2016). EU crises & the public sphere: a digital media perspective on differentiation and legitimacy.
 • Michailidou, Asimina (2016). EU politics in the social media era: post-legitimacy?
 • Michailidou, Asimina (2016). European politics in the digital era: towards post-representative legitimacy?
 • Michailidou, Asimina (2015). The European crisis and the citizens: the role of social media.
 • Michailidou, Asimina (2015). European Union politics, legitimacy and mediatization.
 • Michailidou, Asimina (2015). The medium makes the public? Convergent EU audiences in divergent online spheres.
 • Michailidou, Asimina (2015). Politics, crises and online media in the European Unions: Rethinking power and legitimacy in the era of mediatization.
 • Michailidou, Asimina (2015). 'Leaderless populism? Social media in the European Union: Rethinking power and legitimacy in the era of mediatization'. Paper presentation (with Hanz-Joerg Trenz).
 • Michailidou, Asimina (2015). 'What is there to rethink about EU politics in the social media era?'.
 • Michailidou, Asimina (2015). 'Greece and the Euro crisis: is Europe losing its democratic soul?'. Keynote speech.
 • Michailidou, Asimina (2015). '#Greececrisis: the mechanics'. Keynote speech.
 • Michailidou, Asimina (2015). 'The social consequences of the Eurocrisis'. Keynote talk and subsequent debate with Ingeborg Elliassen.
 • Michailidou, Asimina & Piene, Bibiana (2015). Europa holder pusten foran Hellas-valget. [Avis]. Dagens Næringsliv.
 • Michailidou, Asimina & Peine, Bibiana (2015). Europa holder pusten foran Hellas-valget. [Avis]. Dagbladet-NTB.
 • Michailidou, Asimina & Stalheim Møller, Iselin (2015). Klart for politisk skifte i Hellas. [Avis]. Dagsavisen.
 • Piene, Bibiana & Michailidou, Asimina (2015). Europa holder pusten foran Hellas-valget. [Internett]. Dagens Perspectiv/NTB.
 • Michailidou, Asimina (2014). The medium makes the public? Convergent EU contestation in divergent online spheres.
 • Michailidou, Asimina (2014). Big Data and Democracy.
 • Michailidou, Asimina (2014). Eurosceptic Times.
 • Michailidou, Asimina; Olsen, Espen Daniel Hagen; Wernersen, Camilla & Honningsøy, Kirsti Haga (2014). Kan koste Norge dyrt å ikke ta vare på arbeidsinnvandrerne. [Internett]. NRK.
 • Michailidou, Asimina & Stalheim Møller, Iselin (2014). EU-lederskap på sparebluss. [Avis]. Dagsavisen.
 • Michailidou, Asimina & Tronier Halvorsen, Marit (2014). Betydelig risiko for at vi vil starte 2015 med et nytt gresk drama. [Avis]. Dagens Næringsliv.
 • Michailidou, Asimina (2014). The EU online public space: United in diversity?
 • Michailidou, Asimina (2014). Crisis and change in Greece: what price democracy?
 • Michailidou, Asimina & Trenz, Hans-Jørg (2013). Media autonomy, public perceptions and new forms of political engagement.
 • Michailidou, Asimina (2013). Online media and crisis: what public sphere Europe?
 • Michailidou, Asimina (2012). Online media, crisis communication and political innovation: The case of the Indignant Greeks.
 • Michailidou, Asimina (2012). Online Euroscepticism: Mobilising EU resistance through the Internet.
 • Michailidou, Asimina (2011). The European Public Sphere. Media and Transnational Communication in European Integration 1969-1991- by J.H. Meyer. Journal of Common Market Studies. ISSN 0021-9886. 49(5), s. 1145–1146. doi: 10.1111/j.1468-5965.2011.02180_6.x.
 • Michailidou, Asimina (2011). Har aldri før samarbeidet. [Avis]. Dagsavisen.
 • Michailidou, Asimina (2011). Gresk tragedie med tre mulige utfall. [Avis]. http://www.dn.no.
 • Michailidou, Asimina (2011). Forhandler om samlingsregjering nå. [Internett]. http://e24.no.
 • Michailidou, Asimina (2011). Dette gjør Hellas til dårlig butikk. [Internett]. e24.no.
 • Michailidou, Asimina & de Wilde, Pieter (2010). Responding to crisis in Europe: A communication approach of the transformation of political order.
 • Michailidou, Asimina & Trenz, Hans-Jørg (2010). Mediati(zi)ng EU politics: An empirical evaluation of the online European public sphere.
 • Michailidou, Asimina & de Wilde, Pieter (2010). Globalised media and trans-nationalised politics: A mixed-methods approach of online public opinion formation in the European Union.
 • Michailidou, Asimina & Trenz, Hans-Jørg (2010). A media perspective on political representation: online claims making and audience formation in 2009 EP Election campaigns.
 • Michailidou, Asimina; Trenz, Hans-Jørg & de Wilde, Pieter (2010). (W)e the peopls of Europe: Assessing the contours of the EU online public sphere.
 • Michailidou, Asimina & Trenz, Hans-Jørg (2010). Mediati(zi)ng EU politics: An empirical evaluation of the online European public sphere.
 • Michailidou, Asimina (2009). Book review> Internet-Mediated Participation Beyond the Nation State, Bart Cammaerts (2008) Manchester: Manchester University Press, 266 pp., International Journal of Media & Cultural Politics. ISSN 1740-8296. 5(3), s. 247–262. doi: 10.1386/macp.5.3.247_5.
 • Michailidou, Asimina & Trenz, Hans-Jørg (2009). Contesting the legitimacy of the EU A study of online campaigning in the context of the European Parliamentary elections 2009.
 • Michailidou, Asimina & Trenz, Hans-Jørg (2009). Contesting the legitimacy of the EU A study of online campaigning in the context of the European Parliamentary elections 2009.
 • Michailidou, Asimina (2009). Denouncing Europe? Citizens debate online.
 • Michailidou, Asimina (2008). Book review of: Media technologies and democracy in an enlarged Europe- The intellectual work of the 2007 European Media and Communication doctoral summer school Nico Carpentier, Pille Pruulmann-Vengerfeldt, Kaarle Nordenstreng, Maren Hartmann, Peeter Vihalemm, Bart Cammaerts, Hannu Nieminen (editors). Tartu University Press, 2007, 424 pp. Journal of Contemporary European Research. ISSN 1815-347X. 4(4), s. 373–375.
 • Michailidou, Asimina (2008). The role of the Internet in the EU’s public communication strategy- Institutional culture and online reality.
 • Michailidou, Asimina (2008). Constitutionalisation of the European public sphere: EU institutional culture, the Internet and civil society.
 • Michailidou, Asimina (2008). EU institutions, the media and civil society: Lost in communication?
 • Michailidou, Asimina (2007). Europeanisation of the electronic public sphere: Theory, institutional culture and online reality.
 • Michailidou, Asimina (2007). The Impact of EU “Constitutionalisation” on public claims-making over Europe- EU communication strategy: Engaging with civil society?
 • Michailidou, Asimina (2007). Constitutionalisation of the European public sphere: EU institutional culture, the media and civil society.
 • Moland, Martin & Michailidou, Asimina (2021). News, Misinformation and Support for the EU: Exploring the Effect of Social Media as Polarising Force or Neutral Mediators . ARENA, Centre for European Studies. ISSN 2535-8170.
 • Michailidou, Asimina & Trenz, Hans-Jørg (2020). EU Differentiation, Dominance and the Control Function of Journalism. ARENA Centre for European Studies. 2020(1).
 • Michailidou, Asimina & Trenz, Hans-Jørg (2018). European Solidarity in Times of Crisis Towards Differentiated Integration. ARENA Senter for europaforskning. 2018(5).
 • Michailidou, Asimina & Trenz, Hans-Jørg (2014). Eurocrisis and the Media: Preserving or Undermining Democracy? ARENA Centre for European Studies. 2014(10).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. juli 2010 09:52 - Sist endret 11. nov. 2021 13:33

Prosjekter