Anke Stefanie Schwarzkopf

Bilde av Anke Stefanie Schwarzkopf
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30A 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1084 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger ARENA Senter for europaforskning

Faglige interesser

Ankes faglige hovedinteresser er europeisk utenrikspolitikk og EUs eksterne relasjoner. Hennes PhD-prosjekt handler om EUs politikk i multilaterale forhandlingar innenfor FN.

Bakgrunn

Anke har en mastergrad i internasjonale og europeiske relasjoner fra Linköping Universitet (Sverige) og en bachelorgrad i statsvitenskap, historie og juss fra Universitetet i Erfurt (Tyskland). Hun har jobbet som forskningsassistent og tatt deler av bachelorutdanningen sin ved San Francisco-universitetet i Quito, Ecuador.

Finansiering og samarbeid

Doktorgradsprosjektet er finansiert av Forsvarsdepartementet.

Emneord: Europeisk integrasjon, EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk, FN, EU, Internasjonale relasjoner, multilaterale forhandlingar

Utvalgte publikasjoner

Schwarzkopf, A. (2016). Realpolitik or reinforcement of the EU’s normative power: A Case Study on the EU’s relations with the CELAC.

Publisert 16. jan. 2017 15:22 - Sist endret 5. mai 2020 11:37

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter