Anke Stefanie Schwarzkopf

Bilde av Anke Stefanie Schwarzkopf
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sognsveien 68 None 0855 OSLO
Postadresse Postboks 1143 Blindern 0318 OSLO
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

Ankes faglige hovedinteresser er europeisk utenrikspolitikk og EUs eksterne relasjoner. Hennes PhD-prosjekt handler om EUs politikk innenfor FN og unionens arbeid for global rettferdighet.

Bakgrunn

Anke har en mastergrad i internasjonale og europeiske relasjoner fra Linköping Universitet (Sverige) og en bachelorgrad i statsvitenskap, historie og juss fra Universitetet i Erfurt (Tyskland). Hun har jobbet som forskningsassistent og tatt deler av bachelorutdanningen sin ved San Francisco-universitetet i Quito, Ecuador.

 

Emneord: Europeisk integrasjon, EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk, FN, EU, Internasjonale relasjoner

Publikasjoner

Schwarzkopf, A. (2016). Realpolitik or reinforcement of the EU’s normative power: A Case Study on the EU’s relations with the CELAC.

Publisert 16. jan. 2017 15:22 - Sist endret 4. juli 2018 13:04